Більшість розглянутих ігрових автоматів діє по одному заданому алгоритму Значний інтерес представляють ігрові автомати, що навчаються в процесі гри, тобто міняють залежно від результатів ігри алгоритм свого функціонування Одним з найпростіших пристроїв такого типу є автомат для гри «БАШЕЄВ» Суть цієї гри полягає в наступному [24] З набору, що містить певне число предметів (У нашому випадку 16), двоє граючих по черзі беруть по одному чи кілька предметів (у нас не більше трьох) Виграє той, хто в свій черговий хід забирає останній предмет Для гри «БАШЕЄВ» відомі досить прості виграють алгоритми У нашому випадку виграє алгоритм такий: надай перший хід противнику і кожним ходом доповнюй число взятих противником предметів до чотирьох У розглянутому випадку з людиною змагається автомат

Передня панель ігрового автомата зображена на рис 61, а функціональна схема на рис 62 [49] Вона містить лічильник ходів людини СТч, лічильник поразок автомата СТп, суммирующий лічильник числа взятих предметів СТ, генератор тактів, на виходах якого (Г- 3 ) формується один, два або три імпульсу, відповідно, а на виході 4 короткий імпульс позитивної полярності На другому і третьому виходах блоку виграшу формується високий рівень в разі поразки автомата На першому виході цього блоку високий рівень формується в разі поразки людини

Рис 61 Передня панель ігрового автомата БАШЕЄВ

Рис 62 Функціональна схема ігрового автомата БАШЕЄВ

Автомат працює таким чином Спочатку натисканням кнопки «Скидання» обнуляється лічильник СТЬ а блок виграшу встановлюється в початковий стан, при якому напруги на всіх виходах приймають низький рівень Якщо «розум вимкнений» (тумблер «Розум» в нижньому за схемою положенні), то на вхід R лічильника поразок автомата подається високий рівень, і на його виході формується нульовий код Кнопку «Хід людини» натискають стільки разів, скільки предметів надумав взяти граючий (від одного до трьох) Двійковий код, відповідний цьому числу, формується на виході лічильника ходів людини СТч і на виході підсумовуючого лічильника CTZ Цей код визначає номеру входу мультиплексора MX, інформація з якого буде передана через мультиплексор і елемент АБО на вхід лічильника CTZ Так як при «вимкненому розумі» код адреси мультиплексора змінюється від 0001 до 0011, а перший-третій входи MX підключені до першого виходу генератора, то незалежно від кількості предметів, узятих людиною, автомат завжди буде «брати по одному предмету» (на вхід підсумовуючого лічильника після натискання кнопки «Хід автомата» надійде один імпульс) Потім лічильник СТч обнулится подачею на його вхід R імпульсу з четвертого виходу ГТ Блок індикації показує (з наростаючим підсумком) число предметів, узятих людиною і автоматом разом Природно, що в цій ситуації людина легко побеждайι автомат Спалахує світлодіод «Виграш людини »

Якщо тепер «включити розум», поставивши тумблер «Розум» у верхнє положення, то подачею низького рівня на вхід R дозволяється робота лічильника СТп Проте на його виході раніше зберігається нульовий код і при кожному натисканні на кнопку «Хід автомата», незалежно від кількості натискань на кнопку «Хід людини» (від 1 до 3), з виходу генератора тактів на вхід підсумовуючого лічильника СТГ через мультиплексор і елемент АБО надійде один імпульс Людина знову легко обігрує автомат У ^ тому випадку при появі на виході старшого розряду лічильника ΟΎΣ високого рівня під час дії імпульсу з виходу формувача F спалахує світлодіод «Виграш людини» На третьому виході блоку виграшу формується імпульс, що збільшує код лічильника поразок автомата СТп на 1 При цьому зміниться адреса MX і номер D-входів MX, інформація з яких буде передаватися на вихід Тепер це будуть входи 5ї, 6 і 7 залежно від кількості предметів (1, 2 або 3), взятих людиною Як видно з рис 62, ці входи зєднані з другим виходом ГТ, на якому після натискання кнопки «Хід автомата» формуються два імпульсу Після першої поразки автомата натискають на кнопку «Скидання», світлодіод «Виграш людини» гасне, лічильник СТХ обнуляється, і в черговому циклі гри на будь-який хід людини автомат буде додавати по два імпульсу і, очевидно, знову «програє» При цьому на виході блоку виграшу знову сформується імпульс, і двійковий код на виході лічильника СТп стане рівним 10 Неважко простежити, що в черговому ігровому циклі генератор тактів на будь-який хід людини буде подавати на вхід СТГ по три імпульсу, і при такій стратегії його знову буде легко обіграти Після появи чергового імпульсу на виході блоку виграшу двійковий код на виході СТп стає рівним 11 Після третьої поразки автомат виходить на переможну стратегію Всі можливі ситуації при цій грі відображені в табл 24

Таблиця 24

Число

проиг

ришей

Число предметів, узятих людиною

Номер входу MX (десятічнийдвоічний)

Число предметів, узятих автоматом

Число предметів, узятих людиною і автоматом за один хід

0

1

1-0001

1

2

0

2

2-0010

1

3

0

3

3-0011

1

4

1

1

5-0101

2

3

1

2

6-011Q

2

4

1

3

7-0111

2

5

2

1

9-1001

3

4

2

2

10-1010

3

5

2

3

11-1011

3

6

3

1

13-1101

3

4

3

2

14-1110

2

4

3

3

15-1111

1

4

Як випливає з таблиці (і це легко простежити за схемою), кожним ходом автомат додає число взятих людиною предметів до 4 і тому постійно перемагає Якщо спробувати надати перший хід автомату, то при нульовому коді на виході лічильника СТЧ залежно від числа поразок автомата на вихід MX передаватиметься інформація з входів 0, 4, 8, 12, які є вільними і тому імпульси на вхід СТ надходити не будуть, що можна кваліфікувати як відмова автомата робити ходпервим

Принципова схема ігрового автомата зображена на рис 63 Лічильник ходів людини виконаний на тригерах DD41, DD42, лічильник поразок СТп на тригерах DD51, DD52, формувач F на тригері DD11 Мультиплексор на 16 входів DD7 використовується в стандартному включенні Дводекадної суммирующий лічильник СТ реалізований на тригері DD92 і лічильнику DD10 При цьому декада «одиниць» зібрана на тригері DD92 і лічильнику на 5 (розряди 2, 4, 8) Окремий однорозрядний лічильник, що входить в мікросхему DD10 (вхід С1, вихід 1) є лічильником «десятків» Так як максимальне число предметів 16, то одного тригера для рахунку «десятків» цілком достатньо У блок індикації входять дешифратор DD11, індикатори HL1, HL2, HG1, HG2, елемент DD34 і динамічна головка Ва1 Блок виграшу містить тригер DD91 і елементи DD24, DD62, DD63 Генератор тактів реалізований на тригері DD12, елементі DD23, лічильнику DD8 і мультивібраторі (DD31-DD33, D061)

Пристрій працює наступним чином Спочатку тумблер «Розум» SA1 встановлений у верхнє за схемою положення При цьому тригери DD5 1, DD5 2 встановлюються в нульовий стан При натисканні на кнопку SB3 «Скидання» обнуляється лічильник DD10, тригери DD9 1, DD9 2 встановлюються в нульовий стан, на виході елемента DD6 3 формується низький рівень, світлодіоди HL1, HL2 гаснуть На входи елемента DD2 1 подаються високі рівні, на його виході формується низький рівень Тому, якщо спочатку надати право ходу автомату, то при натисканні на кнопку SB2 «Хід автомата» стан тригера DD1 2 не зміниться, і імпульси ГТ не формуються, так як на R-вхід лічильника DD8 подається високий рівень При кожному натисканні та відпусканні кнопки SB1 «Хід людини» на виході тригера DD1 1 формується одиночний імпульс негативної полярності За негативному перепаду напруги на виході DD1 1 на Ί збільшується вихідний код підсумовуючого лічильника (DD9 2, DD10), по позитивному перепаду вихідний код лічильника ходів людини (DD4 1, DD4 2) Після ходу людини (натискання на кнопку SB1 один, два або три рази) на виходах тригерів DD4 1, DD4 2 формується двійковий код числа предметів, узятих людиною Високий рівень з виходу елемента DD2 1 подається на вхід D тригера DD1 2 Тому після натискання кнопки SB2 «Хід автомата» за рахунок «коливання» на С-вході тригер DD1 2 встановлюється в одиничний стан Низький рівень з інверсного виходу цього тригера дозволяє роботу лічильника DD8 по імпульсах від мультивібратора, реалізованого на елементах DD3 1-DD3 3,

DD6 1 На виході 1 лічильника 008форміруется Три імпульсу, на виході 2 два, а на виході 6 один імпульс Після цього імпульсом з виходу елемента DD2 3 встановлюються в нульовий стан тригер DD1 2 і лічильник ходів людини (DD4 1, DD4 2) Тимчасові діаграми напруг, що пояснюють роботу генератора тактів, наведено на рис 64 Суммирующий лічильник підраховує кількість імпульсів, що надійшли через елемент АБО DD2 2 з виходів формувача імпульсів DD1 1 і мультиплексора DD7

Як вже зазначалося при описі функціональної схеми, при верхньому положенні перемикача SA1 «Розум» через мультиплексор DD7 при кожному запуску генератора тактів подається один імпульс з виходу 6 лічильника DD8 У разі, якщо на виході підсумовуючого лічильника сформується код десяткового числа 16, то на виході елемента DD62 буде сформований низький рівень Відповідно, високий рівень подається на D-входи тригерів DD11 і DD91 Якщо шістнадцятий імпульс на лічильнику ΟΤΣ зявився під час ходу людини, то при поверненні кнопки SB1 в початковий стан тригер DD11, а за ним і тригер DD91 переключаться в одиничний стан Загориться світлодіод HL1, що фіксує виграш людини Стан лічильника на тригерах DD51, DD52 в цьому випадку не змінюється, так як на R-входи тригерів подається низький рівень Якщо ж шістнадцятий імпульс надійшов під час ходу автомата, то низький рівень формується на виході елемента DD24 і спалахує світлодіод HL2 «Виграш автомата» Формувач DD11 при цьому блокується подачею високого рівня на D-вхід

Якщо тумблер SA1 «Розум» поставити в положення «Вкл», то, як вже зазначалося вище, в першому циклі гри автомат додає в лічильник СТ ^ при кожному натисканні на кнопку «Хід автомата» по одному імпульсу У випадку ураження автомата і перемикання тригера DD91 в одиничний стан код на виході лічильника DD51, DD52 стане рівним 01. Одночасно високий рівень зявиться на другому вході елемента DD34, і в динаміці Ва1 зявиться звуковий сигнал, що свідчить, що автомат «зрозумів помилку і переучується» У наступних циклах гри автомат «бере» спочатку по два, потім по три предмета, а після трьох поразок виходить на переможну стратегію

Для відновлення гри слід натиснути на кнопку «Скидання»

Джерело: Фромберг Е М, Конструкції на елементах цифрової техніки М: Гаряча лінія-Телеком, 2002 264 с: Ил (Масова радіобібліотека Вип 1249)