У цифровій техніці, де використовуються звичайні логічні мікросхеми, важливу роль відіграють різного роду формувачі, побудовані на інтегруючих і дифференцирующих ЛС-ланцюжках З появою MK їх потреба зводиться до мінімуму, адже точну тривалість імпульсів легко задати програмним способом І все-таки бувають випадки, коли додаткові логічні елементи вельми корисні Наприклад, якщо на один вихід MK «навісили» занадто багато функцій або ж у схемі є незадіяні вільні інвертори / повторювачі сигналів (Мал 298, а .. м)

Рис 298 Схеми імпульсних формирователей за участю MK (початок):

а) ВИСОКИМ рівнем з виходу MK запускається в роботу стандартний генератор, який складається з тригера Шмітта DD1 і частотозадающей ланцюжка R1, C1 \

б) інтегруюча ланцюжок R1, C1 ставиться при великому видаленні MK від інвертора DD1 для усунення «дзвонів» на фронтах імпульсів і придушення коротких перешкод Інша мета – забезпечити невелику затримку вихідного сигналу Uвих у часі

в) ВИСОКИМ рівнем з виходу MK запускається в роботу генератор коротких імпульсів на мікросхемі DD1 Період генерації задається ланцюжком R1, C1, а тривалість – ємністю конденсатора С1, оскільки динамічне опір розрядного діода VD1 дуже мало

г) по кожному фронту генерованого від MK сигналу формується один короткий імпульс на виході елемента DD1, тобто відбувається подвоєння частоти Тривалість імпульсу по наростаючому фронту визначається ланцюжком R1, C1, а по спадающему фронту – ланцюжком R2, C1

д) на виході інвертора Д0/2форміруется огинає пачок імпульсів, що генеруються MK Схема також може використовуватися для перевірки наявності / відсутності сигналів у коліВИХ1 по низький / високий рівнем в ланцюзі UВих2 Постійна часу ланцюжка R1, C1 вибирається на порядок-два більше, ніж період проходження імпульсів від MK

Рис 298 Схеми схеми імпульсних формирователей за участю MK (закінчення):

е) подвоювач частоти імпульсів, що генеруються з лінії порту MK Тривалості імпульсів на виході елемента DD2 визначаються затримками часу (одиниці-десятки наносекунд) в інверторах DD17, DD12 \

ж) формувач ультракоротких дельта-імпульсів позитивної полярності по наростаючому фронту сигналу, що виставляється на лінії порту MK Тривалість імпульсу визначається затримками часу в інверторах мікросхеми DD1 (одиниці-десятки наносекунд) Резистор R1 можна видалити, якщо DD1 і DD2 є TTJI-мікросхемами

з) аналогічно Рис 298, ж, але з формуванням ультракоротких дельта-імпульсів негативної полярності по спадающему фронту сигналу, що виставляється на лінії порту MK

к) схема роздільної затримки двох фронтів імпульсного сигналу, що генерується від MK Тривалість затримки переднього фронту визначається елементами VD1, 7 7, C7, а заднього фронту – елементами VD2, R2, C1 \

л) розширювач тривалості коротких імпульсів Мета – «відлов» непередбачуваних в часі аварійних сигналів При низькому рівні на виході MK (тобто при аварії) відкривається транзистор VT1 Конденсатор C1 розряджається і на виході інвертора DD1 зявляється НИЗЬКИЙ рівень Заряд назад конденсатора C7 відбувається через резистор R2 і триває довго (одиниці секунд) Якщо аварія не усувається, то індикатор HL1 буде світитися постійно

м) формувач короткого імпульсу по наростаючому фронту сигналу від MK за допомогою диференціюються ланцюжка R1, C1

Джерело: Рюмік, С М, 1000 і одна мікроконтролерна схема Вип 2 / С М Рюмік – М: ЛР Додека-ХХ1, 2011 – 400 с: Ил + CD – (Серія «Програмовані системи»)