На рис 8118 наведена схема включення ИС стабілізатора з широтно-імпульсною модуляцією MAX639, яка виробляє вихідна напруга -5 В при малому рівні потужності На рис 8119 наведена залежність ККД від струму навантаження Вхідна напруга може становити 1,2-6 В Напруга запуску схеми без навантаження – 1 В, струм спокою – 35 мкА (при UBX – 5 В), максимальний струм

Рис 8118 Схема отримання напруги -5 В від джерела напруги +5 В при малих рівнях потужності

Рис 8119 Залежність ККД схеми від струму навантаження

навантаження – 80 мА (при UBX * = 4,75 В) Струм в режимі відключення – 10 мкА (Див «Maxim Battery Management Circuit Collection», 1994, p 59)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)