На рис 531 показана проста схема швидкодіючого приймача сигналів, переданих по волоконно-оптичному кабелю На рис 532 представлені осцилограми імпульсу фотоструму (А), вихідного сигналу підсилювача A1 (В) і вихідного сигналу підсилювача A2 (С) A2 порівнює значення вихідного сигналу A1 з регульованим порогом і в разі його перевищення формує вихідний сигнал, сумісний з логічними рівнями наступних цифрових схем (Див «Linear Technology», Application Note 47, p 43)

Рі & 531

Приймач для волоконно-олтіческой лінії звязку

Ріс532

Осцилограми сигналів приймача для волаконно-оптичної лінії звязку

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)