Виявивши порушення і прийнявши ті чи інші контрзаходи, система зазвичай ставить про це до відома і особа, що перебуває поза охоронюваного обєкта: власника, зовнішню охорону і тд

Проте користуватися настільки малим числом загальних для всіх каналів звязку можна, лише стиснувши передане повідомлення в короткі пакети, наступні один за одним з великими паузами чистого ефіру Основна вимога до такої передачі очевидно: ймовірність появи «свого» пакета, наступного з стороннього джерела, повинна бути малою

У сучасній техніці радіопакет (шіфропакет, шіфрокомбіна-ція, код і тд) зазвичай має вигляд двійковій послідовності, наприклад 1001101000111, де одиниці відповідає випромінювання несучої, а нулю – пауза чистого ефіру Якщо η – число розрядів (знакомісць) у такому сигналі, то, по-різному розставляючи в ньому одиниці і нулі, ми зможемо отримати 2 різних їх поєднань Так, при η = 8 їх 256, при η = 16 – 65536, а при η = 24 – 16777216

Серед можливих двійкових послідовностей в якості персонального коду виділяють якусь одну

Радіопередавач з шифратором

На рис 219 приведена принципова схема, модуляція якого здійснюється відповідно до викладеним вище принципом

Задає генератор зібраний на транзисторі VT2 і працює на частоті «дачного» радіоканалу 26960 кГц На цю частоту налаштований контур L1C6, вона ж є основною або третіх гармонікою кварцового резонатора ZQ2 На підсилювач, зібраний на транзисторі

Рис 219а Принципова схема

VT3, сигнал з генератора, що задає подається шляхом трансформаторної звязку (L1/L2)

Контур L4C8C9C10 узгодить вихід передавача з антеною системою Маніпуляція передавача (включення / вимикання несучої) проводиться в підсилювачі потужності (в ланцюзі емітера транзистора VT3), який входить в робочий режим лише при відкритому до насичення транзисторі VT4 Маніпуляцію в ланцюзі генератора, що задає, який має кварцову стабілізацію частоти, в швидкодіючих системах не застосовують через високої добротності кварцового резонатора, завдяки чому такий генератор занадто повільно виходить на робочий режим

У ланцюзі живлення передавача встановлено електронний ключ на транзисторі VT1 Ключ буде замкнений, якщо напруга на виході елемента І-НЕ DD52 буде відповідати рівню лог 1 (U4DD5 ξ – ^nm)> і 0ТКРЬ1Т Д ° насичення (включить передавач) при появі лог О (U4 DD5 ξ 0)

Контурні котушки L1 і L4 містять по 18 витків дроту ПЕВ-2 0,33 Намотування виконується виток до витка на полістиролових каркасах

Рис 2196 Принципова схема

діаметром 5 мм, що мають отвори з різьбленням М3 під карбонільні сердечники (рис 220) Котушку звязку L2 намотують поверх котушки L1 у її «холодного» кінця Вона містить 3 витка проводу ПЕВШО 0,2 Котушки L1 і L4 розташовують на платі так, щоб їх осі були взаємно перпендикулярні

Дросель L3 типу ДПМ-0, 1 або ДМ-0, 1 індуктивністю – 20-30 мкГн Конденсатори Сб .. СЮ – керамічні, типу КМ-6,

К10-176 та ін СІ, С12 – будь-які керамічні з висновками під друкарський монтаж

С13 – К50-40 або К50-35 Всі резистори – МЛТ-0, 125 Як VT1 можна використовувати транзистори КТ3107 (Б, Г-Е, І-Л), КТ685В (Г) або будь-який з КТ686 на місці VT4 – будь-який з КТ3102 або КТ3117А, КТ342Б (В), КТ660А (Б) Індикатором включення передавача служить світлодіод HL1, яскраво світиться і при малому струмі, але він необовязковий В якості високочастотного розєму XI можна взяти розєм типу СР-50

Для налаштування передавача до гнізда XI підключають лампу розжарювання типу МН 1-0,068 (напруга 1 В, струм 0,068 А) або МН2 ,5-0, 068 Встановивши перемикачем SA1 режим безперервної генерації, обертанням підстроєних сердечників в L1 і L4 домагаються можливо більш яскравого світіння лампи Якщо під час налаштування вихідного контуру максимум яскравості співпаде з мінімумом споживаного передавачем струму і цей режим під час кожного включення передавача буде повторюватися при відсутності будь-яких ознак внеканаль-ної генерації (передавач у такому випадку може працювати без кварцового резонатора і навіть при відключеному живленні задає генератора), то в першому наближенні можна вважати, що передавач налаштований

З вольтметром, мають високочастотну головку (наприклад, А4-М2), можна не тільки налаштувати передавач, а й оцінити його вихідну потужність Для цього до гнізда XI підключають 50-омний еквівалент антени (два паралельно зєднаних резистора типу МЛ Т-2 по 100 Ом) і високочастотний щуп вольтметра Обертаючи під-строечнікі, домагаються максимальних показань вольтметра Потужність Р, що віддається передавачем в еквівалент Rg, Обчислюють як Р = U2/ Rg, Де U – виміряне напруга в вольтах (ефективне значення), Р – у ватах, Rg – В Омасі

За інших рівних умов ця потужність залежить від напруги живлення передавача (див табл 22) Тут же зазначені значення споживаного передавачем струму в режимі безперервного випромінювання I і в режимі кодованої передачі I

потр непр 1                                                                      1                                                                       1потр код

Модулятор-шифратор передавача зібраний на КМОП мікросхемах DD1-DD7 Він містить тактовий генератор, стабілізований кварцовим резонатором (DD54, DD53, ZQ1), лічильник DD1, керуючий роботою комутаторів DD2 і DD3, і старт-тригер, виконаний на елементах DD43 і DD44

Ту чи іншу шіфрокомбінацію набирають зєднанням інформаційних входів комутаторів Х0 .. Х7 з шиною + U, якщо в цій

Таблиця 22 Технічні характеристики передавача

Напруга

ItaK споживання,

ΊΟκ споживання

Вихідна

живлення, В

| Потрнепр, МА

| Потр код, мА

мсщ ність, мВт

6

29

7

30

9

48

12

100

12

66

17

190

частини шіфрокомбінаціі повинна бути 1, або з нульовою шиною, якщо має бути 0 Початкову (нульове) знакоместо шіфрокомбінаціі завжди займають одиницею – стартовим бітом (на висновок 14 DD2 + Unm) Знакоместа 1, 2-14 (за номерами висновків джгута) слідують в часі саме в такому порядку Шифратор управляє роботою радіопередавача за допомогою сигналів з виходів елементів DD52 (увімкнення) і DD64 (маніпуляція)

Якщо перемикач SA1 знаходиться в положенні «код», а сигнали S = ​​0 і R = 0, то при включенні харчування шифратор автоматично буде встановлений у вихідне положення (на всіх виходах лічильника DD1 виникнуть нулі, старт-тригер опиниться в положенні, в якому робота тактового генератора заборонена, а харчування передавача вимкнено) У цей стан очікування радіопередавач може бути приведений і примусово – Сигналом R = 1

Передавач включиться по сигналу S = 1 Старт-тригер, змінивши свій стан, включить харчування передавача і дозволить роботу тактового генератора, сигнали якого, змінюючи стану DD1 і відповідно адреси {1, 2, 4, S} на комутаторах DD2 і DD3, сформують в кінцевому рахунку кодову комбінацію на маніпуляторі передавача

У шифраторі з «годинниковим» кварцовим резонатором в тактовом генераторі тривалість знакоместа Тзн буде близька до 1,95 мс Отже, тривалість всього шіфропакета складе Тш = 15 Тзн ξ 30 мс

Тривалість паузи Тп між наступними один за одним Шиф-ропакетамі залежить від часу існування сигналу 1 на виході діод-резисторной збірки VD1-VD4, R9 Якщо в ній зберігають всі чотири діода, то Тп ξ 470 мс Без VD4 пауза зменшиться до Тп ξ 220 мс, без VD4 і VD3 – до 95 мс

При U = 9 В струм, споживаний шіфропередатчіком в режимі очікування, не перевищує 1-2 мкА

Загальне число можливих шіфрокомбінацій складе, очевидно, 214 = 16384 Свій внесок у різноманітність кодувань може внести і кварцовий резонатор, так як ніщо не заважає використовувати в якості ZQ1 резонатор на іншу частоту, в тому числі і вищу Правда, значне скорочення тривалості знакоместа, як і будь-яке інше розширення спектра модулюючих частот, вимагатиме збільшення смуги пропускання радіоприймача

Радіопередавач і шифратор можна змонтувати на одній друкованій платі Рекомендується виготовити її з двостороннього фольгованого склотекстоліти товщиною 1,5-2 мм (в авторському варіанті плата мала розміри 138×50 мм) Фольгу під деталями використовують лише як «землі» і екрану в місцях пропуску провідників у ній витравлюють гуртки діаметром 1,5-2 мм

Корпусом шіфропередатчіка може служити пластмасова коробка відповідних розмірів У ній же встановлюють і джерело живлення, наприклад батарею «Корунд» (в окремому відсіку – щоб уникнути наслідків можливих протікання) Передавач розміщують у важкодоступному місці Важливо, щоб він встиг передати сигнал тривоги до свого знищення

Джерело: Виноградов Ю А та ін, Практична радіоелектроніка-М: ДМК Пресс – 288 с: Ил (На допомогу радіоаматори)