Прилад призначений для психофізіологічних досліджень, зокрема, для оцінки так званого тремору Введіть щуп з голкою на кінці у вузький отвір в металевій пластині і утримуйте його близько хвилини так, щоб не торкатися краю отвору Або спробуйте провести щуп всередині лабіринту складної конфігурації з вузьким прорізом Ви неминуче торкнетеся краю отвори або прорізи лабіринту Число торкань тим більше, чим менше діаметр отвору або ширина прорізи Причиною тому ледь помітна тремтіння рук (тремор) Чим більше спокійний-менш стомлений людина, тим менше тремор, а значить, менше число торкань щупом краю отвору І навпаки, чим більше тремор, тим більше стомлений або роздратований чоловік Вимірюючи тремор спортсменів до і після тренування, можна виявити найбільш здібних

Описуваний треморометрія дозволяє вимірювати число торкань за 10 с і 1 хв Крім того, є можливість вирішувати і протилежне завдання перевіряти рухову реакцію Для цього потрібно ввести щуп в отвір і постаратися якомога більшу кількість раз торкнутися щупом краю отвору протягом заданого часу Порівняння числа торкань до і після виконання будь-якої роботи дозволяє судити про фізичних даних випробуваного

У комплект пристрою входить металевий планшет (рис 116) з отворами різного діаметру і лабіринтами різноманітної конфігурації з різною шириною прорізи Планшет зєднують гнучким провідником з загальним проводом приладу, щуп підключають до треморометрія через розєм Передня панель приладу зображена на рис 117 На ній знаходяться двухразрядний цифровий індикатор числа торкань, світлодіод «Вимір», перемикач «Час», яким задають час випробувань, кнопка «Скидання», розєми для підключення щупа і джерела живлення

Принципова електрична схема треморометрія зображена на рис 118 [59] Прилад містить тактовий генератор на елементах DD11DD14, вузол захисту від «коливання» контакту щупа з планшетом DD21, DD22, вузол «штрафу» за тривалий дотик DD41, DD42, DD51, формувач інтервалу рахунки DD8, DD33, DD34, DD9, DD52, лічильник числа торкань DD6, DD7, індикатор цього числа HG1, HG2

Рис 116 Планшет треморометрія

Рис 117 Передня панель треморометрія

Автомат, як уже зазначалося, вважає число торкань щупом краю отвору на планшеті Але якщо з метою поліпшення результату випробуваний спробує схитрувати і, одноразово торкнувшись стінки лабіринту, зробить спробу провести щупом вздовж прорізи, то приблизно через кожні 0,5 с ем · зараховуватиметься за це штрафне торкання [59]

Натисканням на кнопку SB1 «Скидання» перед початком випробувань блокується задає генератор DD8, обнуляються лічильники DD6, DD7, DD9 При цьому тригер DD52 встановлюється в нульовий стан, світлодіод HL1 гасне Після відпускання кнопки SB1 запускається задає генератор DD8, і на його виходах 15 і 60 формуються імпульсні послідовності з періодом 1 с і 1 хв, відповідно Дозволяється робота лічильників DD6, DD7, DD9, загоряється світлодіод HL1, що свідчить про початок випробувань Високий рівень з виходу тригера DD52 дозволяє

проходження імпульсів з виходу елемента DD31 на вхід лічильника торкань DD6, DD7 Тактовий генератор на елементах DD11-DD14 виробляє імпульси з періодом близько 15 мс, що трохи перевищує тривалість «Коливання»

До того моменту, поки щуп не торкнулася планшета, він перебуває під напругою живлення, і тригер DD21 встановлюється в одиничний стан, а тригер DD22 в нульове стан У результаті на вхід R лічильників DD41, DD42 подається обнуляє їх високий рівень При торканні щупом планшета по фронту тактового імпульсу тригер DD21 встановлюється в нульовий стан, а тригер DD22 в одиничний стан Як тільки напруга на виході елемента DD13 прийме високий рівень, тригер DD22 переключиться в нульовий стан Через елементи DD31 і DD32 сформований на виході тригера DD22 імпульс надійде на вхід лічильника торкань DD6, DD7 Крім того, при подачі низького рівня на входи R лічильників DD41 і DD42 вони починають вважати імпульси тактового генератора

Якщо тривалість торкання перевищує 240 мс (16 періодів тактових імпульсів), то на виході 1 лічильника DD42 виникає позитивний перепад напруги, за яким на виході одновібратора DD51 ​​формується короткий негативний імпульс Ці імпульси будуть надалі повторюватися кожні 480 мс протягом усього часу безперервного контакту щупа з планшетом Імпульси з виходу формувача DD51 ​​через елементи DD31 і DD32 надходять на вхід лічильника торкань Якщо ж торкання є «коротким» (менше 240 мс), то як тільки щуп перестає стосуватися планшета, тригер DD21 встановлюється в одиничний стан, лічильники DD41, DD42 обнуляються і формування «штрафних» імпульсів не відбувається

Після 10 с або 1 хв (залежно від положення перемикача SA1) перепад напруги на вході З встановлює тригер DD52 в одиничний стан і подача імпульсів з формувача DD51 ​​і тригера DD22 на вхід лічильника DD6 припиняється Одночасно гасне світлодіод HL1, що свідчить про завершення випробувань Результати випробувань відображають індикатори HG1 і HG2 Для відновлення випробувань слід натиснути на кнопку SB1 «Скидання»

Джерело: Фромберг Е М, Конструкції на елементах цифрової техніки М: Гаряча лінія-Телеком, 2002 264 с: Ил (Масова радіобібліотека Вип 1249)