Будь електрична ізоляція повинна тривалий час витримувати прикладене до неї напругу, а також кидки напруги Більш того, навіть в найбільш важких умовах експлуатації не повинні утворюватися коронні розряди Типове випробування високою напругою включає в себе подачу між усіма випробовуються провідниками в системі і землею випробувального напруги частотою 50 або 60 Гц протягом однієї хвилини При цьому не тільки не повинно виникнути коротке замикання, але неприпустимі навіть коливання струму витоку Сам струм витоку в цьому випадку є струмом зміщення через ємності між проводами і землею

При відсутності будь-яких спеціальних вимог до методики проведення випробувань високою напругою можна в якості правила «хорошого тону» застосовувати при випробуванні устаткування з робочою напругою до 600 В синусоїдальна напруга частотою 60 Гц з ефективним напругою в 2 рази більше робочого плюс ще 1000 В Для обладнання з робочою напругою 601 В і вище випробувальну напругу беруть в 225 рази більше, ніж робоче, плюс ще 2000 В

Здатність ізоляції витримувати кидки напруги перевіряється випробуваннями з імпульсами напруги, що мають передній фронт 12 мкс і час спаду до рівня 50%, рівне 50 мкс Ці випробування дозволяють визначити основний рівень імпульсної міцності ізоляції (BIL) У процесі випробувань подаються поодинокі імпульси цієї напруги, а успішність проходження ізоляцією цих випробувань визначається відсутністю її пробою

Ще один вид випробувань повязаний з визначенням рівня напруги, при якому починається коронний розряд Напруга початку коронного розряду визначається за допомогою осцилографа по появі імпульсів струму розряду при повільному збільшенні випробувального напруги При зниженні випробувальної напруги його значення, при якому струм розряду пропадає, фіксується як напруга припинення коронного розряду У стандартних тестерах для випробувань на коронний розряд використовується інтегрування струмів розряду, а результат відображається в мікрокулонах

Найпростіший тестер для виявлення коронного розряду може бути зроблений з установки для випробувань високою напругою, фільтра і узгоджувальних ланцюгів за схемою, наведеною на Рис 26

Протизавадний фільтр може бути зроблений з високовольтних резистора і конденсатора, причому вимоги до них по струму можуть бути

Рис 26 Схема найпростішого тестера дш виявлення коронного розряду

значно нижче можливостей блоку живлення установки для випробувань високою напругою В якості високочастотного дроселя може бути використаний маленький дросель з індуктивністю 1 .. 100мГн Фільтр високих частот служить для виключення попадання на вхід осцилографа мережевої напруги Всі ці компоненти можуть бути спаяні на швидку руку Виникнення коронного розряду реєструється по появі на екрані осцилографа шумоподібних Пичко при збільшенні випробувального напруги Для підключення тестера до випробуваної системі використовується пара скручених проводів

210 Відстані між проводами

Навіть в низьковольтних системах слід забезпечувати ті чи інші зазори між провідниками Відповідні стандарти розроблені Канадської асоціацією стандартів (CSA), Інститутом інженерів з електротехніки та радіоелектроніки (IEEE), Національною асоціацією виробників електроустаткування (NEMA) і в Лабораторіях з техніки безпеки (UL) Вони покривають всю електротехніку – від персональних компютерів до високовольтних комутаційних пристроїв

Відстані між проводами зазвичай діляться на два класи: зазори, коли між провідниками знаходиться повітря, і шляху витоку, коли провідники розділяє поверхню будь-якого ізолятора Електрична міцність зазорів між сферичними провідниками може бути набагато вище, ніж вказано в стандартах Однак в стандартах врахований «неправильний світ» провідників з гострими краями, можливість руху

провідників при аварії, кидки напруги, а ще введені деякі запаси Аналогічно для шляхів витоків враховується можливість забруднення поверхні ізолятора електропровідний пилом або вологою

Використання цих стандартів особливо важливо стосовно до трансформаторів середньої напруги, які безпосередньо зєднані з комутаційними пристроями споживача Комутаційна апаратура є першою «лінією оборони» і повинна витримувати кидки напруги, породжені грозовими розрядами та перехідними процесами в мережі, які можуть досягти обладнання споживача Якщо обладнання споживача не захищене додатковими розрядниками і (або) конденсаторами, то воно повинно відповідати тим самим вимогам, що й комутаційні пристрої Табл 21 запозичена з Вестінгаузовского документа «Відстані між проводами для комутаційної апаратури», і, хоча сам документ досить старий, його зміст не втратило актуальності

Таблиця 21 Відстані між проводами для комутаційної апаратури

Відстані між ізольованими проводами

Зазори для 5 кВ

Зазори для 15 кВ

Шляхи утечекдля 5 кВ

Путіутечекдля 15 кВ

2дюйма (508 см)

3 дюйма (762 см)

З5дюйма (889 см)

55дюйма (1397 см)

Відстані між неізольованими проводами

Зазори для 5 кВ

Зазори для 15 кВ

Шляхи утечекдля 5 кВ

Шляхи витоків для 15 кВ

3 дюйма (762 см)

бдюймов (1524 см)

4дюйма (1016см)

65дюйма (1651 см)

Примітка Під ізольованими проводами тут розуміються дроти з будь-яким типом ізоляції, яка, однак, може деградувати під тривалим впливом високої напруги

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)