На рис 246, 247 і в табл 212 представлені відповідно функціональна схема ІС MAX335, розташування її висновків та їх призначення На рис 248 наведені часові діаграми перемикання каналів, а на рис 249 – тимчасові діаграми роботи мікросхеми при використанні послідовного трипровідною інтерфейсу У табл 213 дано коди перемикання каналів, використовувані послідовним інтерфейсом У цій мікросхемі є 8 однополюсних незалежно керованих двонапрямлених ключів, у яких опір відкритого каналу (рівне приблизно 100 Ом) залишається постійним у всьому діапазоні амплітуд вхідного аналогового сигналу Всі ключі нормально працюють при напрузі живлення від ± 4,5 до ± 20 В і передають аналогові сигнали в обох напрямках При включенні живлення ключі залишаються в закритому стані, а всі послідовні і паралельні внутрішні регістри скидаються в нульовий стан Мікросхема еквівалентна двом счетверенний ключам DG211, але управляється сигналами по послідовному інтерфейсу, який сумісний як зі схемами Motorola SPI (рис 250), так і зі схемами Microwave (рис 251) Зєднання DOUT-MISO необовязково (може використовуватися для організації луна-каналу) Працюючи подібно регістру зсуву, ІС здійснює прийом даних на вході DIN по фронту тактових імпульсів (SCLK) Наявність виходу регістра зсуву (Ооит) дозволяє обєднувати декілька мікросхем MAX335 або в послідовний ланцюг (рис 252), або до групи паралельно адресованих ключів, що приєднуються до загальної шини послідовного інтерфейсу (рис 253) У описуваних схемах викиди на аналогових виходах від перехідних процесів при цифровому управлінні перемиканням каналів зазвичай не перевищують 10 мВ (від піку до піку) при ємності навантаження в каналах до 100 пФ (Див «Maxim New Releases Data Book», 1995, pp 1-59, 1-64, 1-65, 1-66, 1-67, 1-68)

Рис 246 Функціональна схема ІС MAX335

Рис 247 Розташування висновків ІС MAX335 (корпус DIP / SO), вид зверху

Табліца212 Призначення висновків ІСМАХ335

Висновок

Позначення

Призначення

i

SCLK

Вхід синхросигналу

2

V+

Напруга живлення позитивної полярності

3

DlN

Вхід послідовного коду

4

GND

«Земля»

5

N00

Ключ 0

6

СОМО

Ключем

7

N01

Ключ 1

8

Сом1

Ключ 1

9

N02

Ключ 2

10

COM2

Ключ 2

11

N03

Ключ 3

12

COM3

Ключ 3

13

COM4

Ключ 4

14

N04

Ключ 4

15

COM5

Ключ 5

16

N05

Ключ 5

17

COM6

Ключ 6

18

N06

Ключ 6

19

COM7

Ключ 7

20

N07

Ключ 7

21

V-

Напруга живлення негативної полярності

22

DOUT

Вихід послідовного коду

23

VL

Харчування логіки / скидання

24

CS

Вибір ІС

Pwc 248 Тимчасові діаграми перемикання каналів ІС MAX335

Ріс249

Временниедіаграмми роботи ІСМАХ335 з керуванням по послідовному трипровідні інтерфейсу

Значення розрядів послідовного коду _ w                

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO «* ^ сяніе **** еи (каналів)

про

X

X

X

X

X

X

X

Ключ 7 розімкнуть (виключений)

1

X

X

X

X

X

X

X

Ключ 7 замкнутий (включений)

x

0

X

X

X

X

X

X

Ключ 6 розімкнуть

x

1

X

X

X

X

X

X

Ключ 6 замкнутий

x

X

0

X

X

X

X

X

Ключ 5 розімкнуть

x

X

1

X

X

X

X

X

Ключ 5 замкнутий

x

X

X

0

X

X

X

X

Ключ 4 розімкнуть

x

X

X

1

X

X

X

X

Ключ 4 замкнутий

x

X

X

X

0

X

X

X

Ключ 3 розімкнуть

x

X

X

X

1

X

X

X

Ключ 3 замкнутий

x

X

X

X

X

0

X

X

Ключ 2 розімкнуть

x

X

X

X

X

1

X

X

Ключ 2 замкнутий

x

X

X

X

X

X

0

X

Ключ 1 розімкнуть

x

X

X

X

X

X

1

X

Ключ 1 замкнутий

x

X

X

X

X

X

X

0

Ключ 0 розімкнуть

x

X

X

X

X

X

X

1

Ключ 0 замкнутий

Примітка до табл X – розряд може приймати будь-яке значення

Рис 252 Послідовне зєднання нескопькіх ІС MAX335

Комутатор 8×1 на ІС MAX335

MAX335 в якості комутатора 8xl, необхідно зєднати між собою всі стоки каналів від COMO до COM7, тоді входами комутатора будуть входи ключів від N00 до N07 Потім потрібно подати на вхід DIN один імпульс з амплітудою +3 В Так як вхід синхронізується через регістр зсуву допомогою тактових імпульсів SCLK, то кожен ключ включиться послідовно один за іншим

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)