Вхідний струм (вхідний струм зсуву) підсилювача на ІС – це середнє значення двох вхідних струмів вхідного диференціального каскаду підсилювача Практична значущість цього параметра полягає в тому, що падіння напруги на вхідних резисторах (наприклад, підключених до висновку 3 ІС на рис 67), залежне від вхідного струму, обмежує рівень вхідного синфазного напруги при підвищених значеннях вхідних опорів Вхідний сигнал повинен бути більше падіння напруги (що може виявитися проблематичним у випадку малого вхідного сигналу і великої величини опору вхідних резисторів)

Для вимірювання вхідного струму можна використовувати схему, наведену на рис 625 Резистори R1 і R2 можуть мати будь-яку розумну величину опору (за умови, що вони однакові і падіння напруги на них може бути зручно виміряна) Для типових ОУ рекомендується застосовувати резистори опором 1 кОм (з точністю не нижче 1%)

На практиці зазвичай не застосовується послідовне підключення вимірювальних приладів до входів ОУ, як показано на схемі, а вимірюються падіння напруги на резисторах R1 і R2, а потім розраховується вхідний струм Наприклад, якщо падіння напруги на резистори опором 1 кОм склало 3 мВ, то

Пргшечаніе до рис Харчування включено, але вхідний сигнал не подається

вхідний струм буде дорівнює 3 мкА Для перевірки результатів вимірювань у випадку різних значень струмів слід поміняти резистори R1 і R2 місцями, щоб переконатися, що причина цих відмінностей не викликана розкидом у величині опорів В ідеальному випадку величини вхідних струмів повинні бути рівними для обох входів на практиці вони можуть трохи відрізнятися Будь-які серйозні відмінності вхідних струмів є результатом разбаланса диференціального каскаду підсилювача і можуть вплинути на роботу схеми в цілому (такий разбаланс – ознака непрацездатності ІС)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)