Цей блок радіоуправління є особливо ефективним завдяки мільйонам можливих комбінацій, а також функ ції одночасної передачі восьми команд чи індивіду ального управління 256 незалежними приймачами Для цього використовується дуже ефективне кодірующе-декоди ючий пристрій Йдеться про модуль ММ57С200 компанії National Semi-Conductors, використовуваному в режимі III Коді ровка біт даного модуля відповідає кодуванні класси чеських модулів ММ532000 або UM3750

Таким чином, даний блок радіоуправління може ра ботати спільно з приймачем, забезпеченим 256 каналами для здійснення безпечної радіозвязку з численні ми приладами, або з приймачем з вісьмома одночасно використовуваними каналами для застосування в області моделі вання, робототехніки тощо, наприклад, для виготовлення програмованої гірлянди, забезпеченою вісьмома радіо керованими каналами

Схема

Схема даного блоку радіоуправління з 20 млн кодів, предст ι Влен на рис 131, схожа зі схемою блоку радіоуправління

Рис 131 Схема пристрою радіоуправління

з функцією дистанційного програмування, яка була розглянута в розділі 11 У цій схемі вже використан лось кодірующе-декодер ММ57С200, але в режимі II, коли була збережена його сполучуваність з моду лями ММ53200 або UM3750 У главі 11 модуль ММ57С200 описаний більш докладно

У даному випадку мікроперемикачі в корпусі з двох рядним розташуванням контактів не виконують звичайну для них функцію програмування коду До того ж збережений лише мікроперемикач SW1, роль якого полягає в завданні параметрів восьми ліній даних, определя чих номер активного або активних каналів Другий мікроперемикач в даній схемі замінений електронно перепрограммируемой постійною памяттю EEPROM, в якій міститься код з 20 біт, що забезпечує 1 млн можливих кодів (220)

Нагадуємо, що ініціалізація модуля ММ57С200 здійснюється ланцюгом R2/C2, яка при кожному включенні блоку радіоуправління короткочасно встановлює вхід

16 модуля в стан низького рівня Так як у схемі використаний резистивно-ємнісний генератор, його робоча ча стота визначається значенням компонентів R1 і С1

Включення блоку радіоуправління відбувається при натисканні кнопки ВР1 Стабілізатор напруги CI2 типу 78L05 встановлює напруга живлення інтегральної схеми CI1 рівним 5 В Харчування передавального модуля ВЧ здійснює ся або від цього стабілізатора, або безпосередньо від джерела живлення, в якості якого використовується бата рея напругою 9 В або 12 В Вибір залежить від використовуваного модуля

Перемичка SW2 задає режим роботи виходу декодуючими ного пристрою приймача Якщо перемичка встановлена, Вона підключає до корпусу вхід MF2, в результаті чого акти віруется режим роботи з двома стійкими станами Εοιιί ж перемичка не встановлена, вхід MF2 підключається до ланцюга живлення Vcc При цьому вихід декодирующего пристрою працює, як у класичному модулі ММ53200, і залишається в стані низького рівня протягом усього часу прийому вірного коду

У режимі III крім ідентифікації памяті (ID) регістр 0D вказує режим роботи модуля ММ57С200 і конфігурацію виходів SL1-SL8 відповідно до табл 131, 132 та 133 Що стосується 20-бітового коду, то він знаходиться в регістрах ОЕ і OF У режимі III використання основного коду не передбачено, а 20-бітовий коду не програмується дистанційно Таким чином, використання 20-бітового коду визначається в ході попереднього програмування блоків памяті 93С06

Таблиця 131 Програмування двох блоків памяті

Не використовуються: невикористовувані біти, встановлені на 0

(1) : Вибір режиму роботи модуля ММ57С200 (див табл 132)

(2) : Конфігурація роботи виходів SL1-SL12 у режимі III (див табл 133)

Таблиця 132 Вибір режиму роботи

Регістр OD

 

Біт 9

Режим

 

1

Кодує пристрій в режимі II

 

0

Декодер в режимі III

 

Випадок

Біт У

Біт А

Зауваження

№ 1

0

0

Після ввімкнення або повернення в початковий стан виходи SL1-SL8 декодирующего пристрої знаходяться в стані 0 При отриманні вірного коду ці виходи перемикаються в 1, якщо відповідні входи кодує передавача не використовуються

За відсутності отриманого коду всі виходи знову переходять в 0

№2

0

1

Режим роботи виходів SL1-SL8 є протилежним нагоди № 1

Після включення або повернення в початковий стан виходи SL1-SL8 декодирующего пристрої знаходяться в стані 1

При отриманні вірного коду ці виходи перемикаються в 1, якщо відповідні входи кодує передавача підключені до корпусу

За відсутності отриманого коду всі виходи знову переходять в 1

№3

1

0

Цей випадок подібний нагоди № 1 за винятком того, що стан виходів блокується після кожного прийому коду Змінити стан виходів можна тільки за допомогою нової передачі

№4

1

1

Цей випадок подібний нагоди № 2 за винятком того, що стан виходів блокується після кожного прийому коду Змінити стан виходів можна тільки за допомогою нової передачі

Виготовлення

На рис 132 показаний зовнішній вигляд пристрою радіоуправління в зборі Друкована плата, представлена ​​на рис 133, легко виготовляється будь-яким доступним для вас способом

Після виготовлення друкованої плати не забудьте ретельно її очистити Після установки компонентів у відповідності зі складальним кресленням, зображеним на рис 134,

Рис 132 Зовнішній вигляд пристрою радіоуправління

Рис 133 Креслення

покрийте друковану плату лаком Інтегральні схеми встановлюються в контактні колодки Така установка зручна на першому етапі випробувань для програмування памяті З питання вибору модуля ВЧ зверніться до глави 1

Рис 134 Розміщення компонентів

Перелік елементів

Резистори:

• R1 3,3 кОм (оранжевий, оранжевий, червоний)

• R2 100 кОм (коричневий, чорний, жовтий)

Конденсатори:

• С1 100 пФ, група з ТКЕ NPO

• С2, С4 100 нФ

• СЗ 2 ^ 0 нФ

• С5 47 мкФ, 16 В

Напівпровідникові прилади:

• Dl-діод 1N4001 .. 07

• D2 діод 1N4148

• CI1 інтегральна схема ММ57С200 (Selectronic 211220)

• CI2 мікросхема памяті EEPROM 9306, 9346 і тд;

• CI3 стабілізатор 78L05

Інші компоненти:

• U1 передавальний модуль УВЧ, AM типу TX433-SAW або RT5

• ANT1 антена з відрізка проводу λ / 4

• ВР1 нажимная кнопка круглої форми (SL218785)

• SW1 мікроперемикач з дворядним розташуванням восьми контактів або десяти контактних штирів з перемичками

• SW2 одна перемичка + два контактних штиря на перемичці

• К1 вісім контактних штирів на перемичці

• два круглих контактних штиря DM40 (SL219845)

Програмування блоків памяті кодують і декодер

Єдина різниця між блоком памяті передавача і блоком памяті приймача полягає в бите 9 регістра 0D Цей біт визначає режим роботи модуля ММ57С200 в якості кодує або декодирующего пристрою Всього необхідно запрограмувати три регістра Йдеться про регістрі 0D, визначальному ідентифікацію памяті, і регістрах ОЕ і OF, які задають 20 біт коду

Тестування

Для проведення тестування даний блок радіоуправління повинен використовуватися разом з приймачем з 256 каналами або приймачем з вісьмома одночасно працюють каналами Для перевірки ви можете задіяти, наприклад, 20-бітовий код шістнадцятирічного значення B5769h Для цього значення блок памяті передавача повинен бути запрограмований відповідно до даних табл 134 Природно, можна використовувати будь-який інший 20-бітовий код, при цьому регістри ОЕ і 0F повинні бути відповідно змінені

Таблиця 134 Приклад програмування памяті 9306

Регістр памяті

Шістнадцяткове дане

0D

0A47h

ОЕ

5769h

0F

OOOBh

Джерело: Ерве Кадино, Цікаві конструкції на мініатюрних високочастотних модулях / Е Кадино пер з фр М А Комаров М: НТ Прес, 2007 224 с: Ил (На допомогу радіоаматори)