Ha рис 932 наведена схема цифрового потенціометра на базі ЦАП DAC0830 У цій схемі вхідний цифрове слово множиться на прикладена опорна напруга Результуюче вихідна напруга являє собою отриманий добуток, нормалізоване з точністю обумовленою ЦАП ОУ перетворює вихідний струм ЦАП в напругу з використанням резистора зворотного звязку 15 кОм, що знаходиться всередині ЦАП Для збереження лінійності вихідного сигналу напруга на двох вихідних струмових висновках має бути якомога ближче до нуля Тому необхідно, щоб напруга зсуву на вході ОП було нульовим Ступінь нелінійності визначається співвідношенням Vos і VREF При використанні цифрового потенціометрадля регулювання змінного сигналу (наприклад, в аудіотехніки) у всьому діапазоні прикладеного опорного напруги (навіть при його переході через нульове значення) лінійність ЦАП

Рис 932 Цифровий потенціометр

дозволяє знизити спотворення синусоїдального сигналу амплітудою 10 В до 0,004% (Див «National Semiconductor», Application Note 271, 1994, p 665)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)