На рис 682 представлена ​​схема включення ИС MAX478 як диференціального підсилювача з регульованим коефіцієнтом посилення На рис 683 наведена схема включення ИС MAX479 як диференціального вимірювального підсилювача Обидві схеми можуть харчуватися від однополярного джерела живлення з напругою від 3 до 5 В Максимальний струм споживання становить 17 мкА наодин підсилювач максимальне значення напруги зміщення – 70 мкВ максимальне значення дрейфу вхідного напруги зсуву – 2,2 мкВ / ° С (типове значення – 0,5 мкВ / ° С) максимальне значення вхідного струму зміщення – 250 пА («Maxim New Releases Data Book», 1994, pp 3-59,3-69)

Рис 682 Диференціальний підсилювач з регульованим коефіцієнтом посилення, високим вхідним імпедонсом і мікролотребленіем

Примітка до рис Розташування висновків мікросхем наведено для виду зверху ІС виконані в плоскому корпусі із дворядним розташуванням висновків (DIP-корпус) або малогабаритному корпусі (SO-Kopnyc)

Ріс683

Диференціальний вимірювальний підсилювач з малим лотребленіем

Примітка до рис Для зазначених на схемі номіналів коефіцієнт підсилення вимірювального підсилювача дорівнює 100

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)