Хоча з назви цього радіоприймача 1-V-2 випливає, що в ньому має бути три каскаду: однокаскадний підсилювач і двохкаскадний підсилювач – він зібраний всього на двох транзисторах Практика показала, що приймачі, зібрані за цією схемою, легко налагоджуються і впевнено приймають сигнали місцевих радіостанцій на головні телефони Принципова схема представлена ​​на рис 25

Прийом радіосигналу проводиться магнітної антеною МА Вона містить резонансний коливальний контур з котушки індуктивності L1 і конденсатора змінної ємності для налаштування на частоту радіостанції, що, а також котушку звязку L2 Один її висновок безпосередньо зєднаний з базою транзистора Т1, а другий зєднаний із загальною шиною і емітером транзистора за допомогою конденсатора С2 Підсилювач зібраний на транзисторі Т1 за схемою з загальним емітером Колекторній навантаженням для високочастотного сигналу служать зєднані послідовно дросель високої частоти ДР1 і резистор R2 З коллектораусіленний високочастотний сигнал через розділовий конденсатор С4 надходить на детектор, зібраний по одно-полупериодного схемою на діод Д1 і конденсаторі С5 Про-детектувати сигнал з конденсатора С5 знову подається на базу транзистора Т1 через фільтр нижніх частот (резистор R1 і конденсатор С2), який запобігає надходження на базу високочастотних складових, що залишилися після детектування

Тепер каскад, зібраний на транзисторі Т1, виконує функції підсилювача низької частоти Для низькочастотного сигналу дросель ДР1 рівносильний шматку проводу, так як його індуктивний опір на звуковий частоті досить мало Тому колекторної навантаженням служить тільки резистор R2, з якого посилений по низькій частоті сигнал через розділовий конденсатор С6 подається на базу кінцевого транзистора Т2 Крайовий підсилювач зібраний за схемою із загальним емітером і колекторної навантаженням у вигляді телефонного капсуля Тлф1 Резистор R4 призначений для подачі зміщення на базу транзистора Конденсатор С7 послаблює верхні частоти звукового діапазону Це необхідно у звязку з тим, що телефонний капсуль має підйом частотної характеристики в області верхніх частот Конденсатор СЗ запобігає самозбудження підсилювача високої частоти Його ємність підбирається експериментально і залежить від компактності монтажу При цьому потрібно врахувати, що із збільшенням ємності погіршується чутливість приймача

Конструкція і розміри магнітної антени наведено на рис 26

Магнітна антена виконана на циліндричному стрижні з фериту марки 600НН діаметром 8 і довжиною 105 мм

Котушки індуктивності намотуються на паперових Манжетку проводом марки ПЕЛ діаметром 0,15 мм Котушка L1 містить 150 витків у пяти секціях по 30 витків в кожній Ширина кожної секції 4 мм, а відстані між ними -1 мм Якщо немає можливості виконати намотування типу «Універсаль», можна встановити на манжетці щічки і намотувати кожну секцію внавал Котушка L2 містить 20-25 витків, розташованих в секції тих же розмірів

Переміщаючи манжетки з котушками по стрижні магнітної антени, домагаються максимальної гучності прийнятого сигналу, після чого манжетки фіксують на стрижні краплями розплавленого парафіну Необхідно лише розташовувати дросель ДР1 подалі від магнітної антени, інакше можливе самозбудження

В якості транзистора Т1 замість П401 можна встановити ГТ308Б, а замість МП41 – ГТ108Б

Джерело: На допомогу радіоаматори Випуск 26: Інформаційний огляд для радіоаматорів / Упоряд В А Нікітін – М: НТ Прес, 2007 – 64 с: Ил – (Електроніка своїми руками)