На рис 426 показана схема мостового генератора гармонійних коливань з кварцовою стабілізацією частоти, причому в одне плече моста включена лампа розжарювання (класична схема) При наростанні амплітуди коливань опір лампи зростає, що призводить до зниження посилення, і схема автоматично досягає точки рівноваги Конденсатор ємністю 15 пФ пригнічує побічні коливання На рис 427 наведені осцилограми сигналів в ланцюгах генератора На виході підсилювача (А) присутні гармонійні коливання з рівнем нелінійних спотворень близько 1,5% (В), які обумовлені перш за все наявністю синфазної перешкоди (Див «Linear Technology», Application Note 43, p 28)

Ріє 426 Схема гармонійних коливань з кварцовою стабілізацією частоти

Рис 427 Осцилограми сигналів для генератора гармонійних коливань з кварцовою стабілізацією частоти

Генератор і придушенням синфазного сигналу

На рис 428 показана схема мостового генератора з кварцовою стабілізацією, переважної синфазні коливання за рахунок підключення другого підсилювача Така конфігурація забезпечує в середній точці мостової схеми потенціал «віртуальної землі» При цьому амплітуда синфазного сигналу, що надходить на входи підсилювача, прагне до нуля, знижуючи тим самим рівень нелінійних спотворень вихідного сигналу генератора З рис 429 видно, що рівень нелінійних спотворень вихідного сигналу (осциллограмма А) становить менше 0,005% (осциллограмма В) Вимірювання рівня нелінійних спотворень сигналів розглядається в розділі 6 (Див «Linear Technology», Application Note 43, p 28)

Базова схема гармонійних коливань з мостом Вина

На рис 430 представлена ​​базова схема гармонійних коливань з мостом Вина В одне з плечей моста включена лампа розжарювання аналогічно схемам на рис 426 і 428 Частота коливань складає f = 1/2 7iRC При зазначених номіналах – f = 1000 Гц (Див «Linear Technology», Application Note 43, p 29)

Ріс428

Схема мостового генератора з кварцовою стабілізацією і придушенням синфазного сигналу

Ріс429

Осцилограми сигналів для мостового генератора з кварцовою стабілізацією і подавленіемсінфазного сигналу

Ріс430

Базова схема гармонійних коливань з мостом Вина

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)