Казимиренко В Я, Наритник Т Н Інститут Електроніки та звязку м Київ, Україна Тел: 407-65-47 Ксьонзенко П Я АТЗТ «РОКС» м Київ, Україна Тел: 407-37-77

Анотація – Описано комплекс надання послуг мовного телебачення в зоні обслуговування в межах невеликого населеного пункту (село, селище, невеликий місто рівня районного центру) Розмір зони обслуговування складає до 10 .. 15 км

I                                       Введення

в доповіді представлені основні технічно вирішення комплексу [1], який надає послуги багатоканального телевізійного мовлення в аналоговому форматі [1-3]

Послуги такого рівня не регламентовані жодним вітчизняним стандартом Гост 20532 [2], регламентуючи параметри відео та аудіо трактів, не регламентує використовуваний рівень вихідного сигналу – в Гост 20532 передбачаються номінальні потужності в піке синхроимпульса 1 2 4 5 10 20-25 40-50 кВт Відхилення частоти про номінального – ЮОГц, що часто є завищеними при використанні сучасних телевізійних приймачів

Крім того, вимірювання в піке синхроимпульса при сигналі багатоканального телебачення не є цілком коректними

Представлений комплекс, вирішальний ці завдання при наданні в зону обслуговування такого багатоканального сигналу

II                              Основна частина

При розробці такого комплексу основне завдання закпючалась у розробці та погодження технічних умов, в яких враховані зазначені вище особливості

Конструктивно комплекс складається з блоку формування радіоканалів (БФК), що забезпечують доступ інформації у вигляді повного телевізійного сигналу і формування багатоканального (многочастотного) сигналу в дециметровому діапазоні, блоків підсилюючих (БУ), що забезпечують доведення рівня вихідного сигналу до необхідного залежно від розміру зони обслуговування, антени (А), що забезпечує узгодження сигналу з середовищем поширення залежно від розмірів і конфігурації зони обслуговування (30)

Комплекс може мати різні модифікації, що відрізняються рівнем вихідного сигналу (БУ з вихідною потужністю 1 Вт, 5 Вт, 10 Вт) реалізованими параметрами 30 – кругова, секторная, елліпсоподобная, забезпечуваними типом передавальної антени

Слід зазначити, що в межах кожної конфігурації можливе налаштування каналів у всьому діапазоні дециметрового телебачення Число каналів, що визначається у технічних умовах, становить до 4 Таке число каналів вибрано виходячи з використання прийнятних значень рівня переданого сигналу, а отже, прийнятного значення розміру 30 Так при наданні 4-х каналів при рівні 5Вт та використанні всенаправленной передавальної антени з Ку = 9 дБ радіус 30 складе не менше 5км

Допускається збільшення числа каналів, але при цьому для реалізації розміру 30 в 5км буде потрібно занадто високе значення ЕІВП передавача, яке може виявитися неприйнятним з різних причин і, в першу чергу, за вартістю і критеріям експлуатації та технічного обслуговування

III                                   Висновок

Представлений комплекс дозволяє забезпечити послугами телебачення в аналоговому форматі, що не вимагає додаткових засобів (тюнерів та ін) на існуючі телевізійні приймачі

Даний комплекс може бути порівняно легко адаптований для трансляції телевізійних програм у цифровому форматі, наприклад, DVB-T

IV                           Список літератури

[1] Наритник Т Н, Згуровський М 3, Ільченко М Є, Кравчук С А Мікрохвильові пристрої телекомунікаційних систем Том 2 К: «Видавництво« Пол1техн1ка », 2003 – 539с

[2] Патент України на винахід № 55552 від

15042003 «Мікрохвильова інтегрована телерадіоі-Інформаційні система МІТРІС-КОМ» Казимиренко В Я, Наритник Т Н та ін

[3] Державний стандарт «Радіопередавачі телевізійні 1-5 діапазонів», ГОСТ 20532-83

COMPLEX OF BROADCASTING TELEVISION «MITRIS-СОМ» SERVICE RENDERING

Kazimirenko V Ya, NarytnikT N

Institute of the Electronics and Communication Ph: 407-65-47

Abstract – The complex of broadcasting television service rendering in a zone within a small settlement (a village, a little city (the centre of a region)) is described The size of the service zone is up to 10 – 15 km

I                                      Introduction

The report presents the main technical solutions of the complex providing service rendering of multi-channel TV broadcasting in analogue format

II                                     The Main Part

During development of such complex primary task was concluded in development of technical conditions taking into account above stated peculiarities The complex consists of a radio channelization block for access to information in the manner of full TV signal and a multi-server of the signal in TV range, a block of the amplifiers providing level of the output signal up to the required one depending on size of the service zone, and an antenna

III                                    The Conclusion

The presented complex allows providing the service of the television in analogue format, not requiring additional facilities (tuners etc) for existing television receivers

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р