1 k = Х{/ (Х{ + Х2), Тут Х{ – Нормований реактанс мережі до точки PCC, а Х2 – Нормований реактанс системи після точки PCC

Можна вивести просту формулу для розрахунку нормованого до одиниці коефіцієнта нелінійних спотворень (КНС) напруги при живленні 6-пульсаційного тиристорного перетворювача Для цього ми використовуємо нормовані реактанс Xt і Х2, А – кут затримки включення, і – кут комутації та нормоване пікова напруга мережі, прийняте за одиницю Передбачається, що перетворювач працює з повним навантаженням

Рис B1 Форма напруги з комутаційними спотвореннями

2 Хз = Xj + Х2 (Комутаційний реактанс)

3 cos (a + і) = cos (a) Хз

4 Як показано на Рис B1, для k = 033 мають місце за половину періоду три провалу, один з них визначається величиною k, а два інших мають амплітуду вдвічі менше

5 Головний провал має середню глибину, рівну k sin (a + і / 2), і ширину і

6 Середньоквадратичне значення провалів одно

7 Враховуючи, що (3 / я)12 приблизно дорівнює 10, а нормоване до одиниці міжфазне напруга дорівнює (1/2)1/2, Отримуємо коефіцієнт нелінійних спотворень напруги:

де a і і виражені в радіанах

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)