У трифазних випрямлячах струм навантаження по черзі надходить з різних фаз лінії живлення Струм не може переключитися миттєво, хоча б через індуктивності ланцюгів живлення Процес перемикання струму з однієї фази в іншу називається комутацією І він завжди супроводжується втратами напруги на навантаженні На Рис 95 наведені криві струмів і напруг, що ілюструють процес комутації в трифазному мостовому випрямлячі VA, VB і VC є напруженнями між фазами і нейтраллю У момент, позначений позицією 1, струм тече з фази А через

позитивний висновок виходу випрямляча в навантаження і повертається через негативний висновок у фазу С Напруга позитивного висновку збігається з напругою фази А У момент часу 2 позитивне напруга фази В стає більше, ніж напруга фази А, і струм починає перемикатися з фази А у фазу В Напруга, керуюче перемиканням цього струму, в даному випадку є напругою між фазами А і В Протягом періоду перемикання вихідна напруга випрямляча дорівнює середньому значенню напруги фаз А і В Починаючи з моменту 3, перемикання струму на фазу 3 завершується, і вихідна напруга випрямляча починає повторювати напруга фази В

Рис 95 Процес комутації в трифазному мостовому випрямлячі

Точно такий же процес комутації має місце і для негативних напруг, а вихідна напруга моста завжди являє собою різницю між позитивним і негативним напругою на його вході Перемикання діодів відбувається кожні 60 ° періоду вхідної напруги

Управління комутацією здійснюється різницею напруг на вході і виході випрямляча На початку, коли ця різниця дорівнює нулю, і похідна di / dt теж дорівнює нулю Струм в період комутації дорівнює інтегралу за часом різниці напруг на вході і виході випрямляча, поділеній на суму индуктивностей джерел цього струму (у даному випадку – двох фаз живлячої напруги) Процес комутації завершується, коли струм навантаження стає рівним струму в одній з фаз вхідної напруги

Розрахунок втрат напруги при комутації спрощується при використанні відносних значень відповідних параметрів, наведених до одиниці Якщо середньоквадратичне напруга фаза-нейтраль позначити VRMs а струм – / RMs>Т0 їх ставлення буде одно

Наведений до одиниці реактанс в цьому випадку визначається виразом

де з – частота, а L – індуктивність однієї фази живильної лінії Далі,

де ЕПО – вихідна напруга випрямляча без навантаження, Е0 – Вихідна напруга випрямляча з навантаженням, а / рц – струм навантаження у відсотках від номінального Кут комутації та визначається з формули cos (м) = 1 / p [j-Xp [j У цих формулах передбачається відсутність перекриття при комутації, т e кут комутації менше, ніж 360 / p, де p – число пульсацій за один період у перетворювачі Ці співвідношення будуть виправлені, коли ми будемо розглядати перетворювачі з фазовою регулюванням на тиристорах

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)