На рис 849 наведена схема ручного двонаправленого перемикача, а н i рис 850 – автоматичного Подібні схеми застосовуються в тих випадках, коли напруга джерела живлення можетбить вище або нижче напруги на навантаженні при живленні від допоміжного джерела У схемі, показаної на рис 849, вимикач S1 відключає батарею і від навантаження, і від джерела, коли подається вхідна напруга UBX (Від мережевого джерела живлення) При цьому напруга навантаження може бути вище або нижче напруги батареї, без примусового проходження струму в батарею або з неї У більш практичною автоматичній схемі на рис 850 транзистори Q1 і Q2 повністю відключають батарею від навантаження, як тільки на схему подається вхідна напруга UBX від мережевого джерела живлення Два зустрічно включених діода в ланцюзі затворів Q1 і Q2 перешкоджають

Ріс849

Схема ручного двонаправленого перемикача

Рис 850 Схема автоматичного двонаправленого МОП перемикача

протіканню струму через вимикач при відсутності керуючого напруги на затворі

Вхід EN (що дозволяє) ІС LTC1154 стежить щоб напруга мережного адаптера перевищувало 3 В, і інвертує дію вимикача так, що Ql/Q2 підключають батарею до навантаження при відключенні мережевого джерела харчування (Див «Linear Technology», Application Note 53, p 3)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)