На рис 418 показана мостова схема з високою роздільною здатністю і ПВЗ на виході На рис 419 наведені осцилограми сигналів на виході підсилювача AlA (А), на емітер Q3 (В), на виході контуру з підсилювачем A2, формуючого імпульс зворотної полярності для живлення нижньої вершини моста (С), а також імпульсу на затворі Q5 (D), який формується схемою затримки 74C221 У даному випадку на бруківці 350-омний датчик замість 10 В короткочасно

Рис 418

Ріс419

Осцилограми сигналів мостового датчика високої роздільної способностісУВХ

подається імпульс з амплітудою 100 В Висока напруга живлення призводить до пропорційного збільшення вихідного сигналу моста без зростання розсіюється на ньому У середньому струм живлення мостової схеми виявляється значно нижче номінального (29 мА), який виходить при харчуванні моста постійною напругою 10 В Комбінація моста з десятикратно збільшеним вихідним сигналом (300 мВ замість 30 мВ) і підсилювача зі стабілізацією перериванням в каскаді вибірки-зберігання дозволяє досягти високої роздільної здатності У процесі калібрування за допомогою змінного резистора опором 50 кОм домагаються нульового вихідного сигналу при відсутності механічного впливу на міст Хоча вихідний сигнал і видається безперервно, потрібно памятати, що насправді інформація оновлюється з частотою 1 Гц і при її подальшій обробці необхідно враховувати критерій Найквіста (Див «Linear Technology», Application Note 43, p 23)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)