На рис 522 представлена ​​схема, яка дозволяє виділити і посилити один певну ділянку сигналу На рис 523 (В) показаний результат подачі на інвертується вхід підсилювача A2 напруги трикутної форми (осциллограмма А), що генерується ІС LT1019 Якщо встановити амплітуду трикутного коливання істотно більше напруги зсуву на входах підсилювача A2, то схема забезпечить можливість лінійного посилення і детального вивчення тільки ділянки сигналу, ширина якого дорівнює різниці напруг зсуву прямого і інверсного входів підсилювача A2, а його положення на осі часу буде здаватися регулюванням амплітуди та обраної полярністю напруги трикутної форми

Ріс523

Осцилограми сигналів швидкодіючого диференціального підсилювача-Компарія-тора

Варіюючи напруга джерел живлення підсилювача, можна регулювати контрольований діапазон амплітуд вхідного сигналу (за рахунок зміни різниці вхідних напруг зсуву), однак при цьому через перевантаження осцилографа погіршується роздільна здатність схеми Аналогічно при збільшенні коефіцієнта посилення підсилювача A2 можна підвищити детальність досліджуваних сигналів, однак при цьому виникають певні обмеження на кількість видів коливань, які можна спостерігати на екрані осцилографа Фактично дана схема виконує ті ж функції, що і різні змінні блоки осцилографа Вона має точністю не менше 0,1% протягом 100 нс після входження в зону лінійного підсилення (Див «Linear Technology», Application Note 47, pp 39,40)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)