На рис 881 приведена схема застосування ІС MAX756, яка забезпечує отримання вихідної напруги 3,3 В (або 5 В) і ток400 мА при вхідній напрузі від 0,9 В до значення, рівного UBbIx Напруга включення одно 1,4 В, струм спокою (при UBX – 3 В) – 60 мкА в режимі 3,3 В або 140 мкА в режимі 5 В На рис 882 показана залежність ККД від струму навантаження У режимі відключення схема споживає струм 20 мкА, що особливо важливо в Мікропотужні схемах, де батареї постійно повинні бути підключеними (тобто відсутня вимикач харчування «Включено / Виключено) На жаль, в технічній документації не завжди наводяться відомості про струмі в режимі відключення (Див «Maxim Battery Management Circuit Collection», 1994, p 10)

Pnc881

Отримання напруг 3,3 або 5 В отдвух або трьох елементів

Примітка до рис Відключення інтегральної мікросхеми відбувається при напрузі на висновку 1 менше 0,4 У, включення – при напрузі, що перевищує 1,6 В Вихідна напруга для цього варіанту схеми складає 5 В

Рис 882 Залежність ККД схеми від струму навантаження

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)