На Рис 105 показана схема однофазного ключа на двох тиристорах, включених зустрічно-паралельно У цій схемі кожен тиристор проводить свою половину періоду напруги живлення, причому частка напруги, що надходить на навантаження, визначається моментом подачі сигналу керування Кут від переходу напругою живлення нуля до моменту подачі імпульсу включення на керуючий електрод відповідного тиристора називається кутом затримки включення, а Ha Рис 106 наведені графіки напруг і струмів в цій схемі при різних значеннях а і коефіцієнті потужності навантаження

Такі ключі широко застосовуються в пристроях регулювання яскравості ламп розжарювання (диммерах), управління нагрівачами, лініях відпалу, регуляторах напруги і в багатьох інших областях Ці ключі можуть працювати при поганому коефіцієнті потужності навантаження, при великому зсуві фаз між напругою і струмом Навіть при коефіцієнті потужності, близькому до нуля, для навантажень з постійним импедансом вдається зменшувати реактивну споживану потужність до вельми малих значень При використанні цих ключів в споживаної струмі збуджується широкий спектр всіх непарних гармонік

Рис 105 Схема однофазного ключа на двухтірісторах

Рис 106 Графіки напруг і струмів в схемі однофазного ключа на двох тиристорах при разлтнихзпаченіях а і коефіцієнті потужності (КП) навантаження

Ці ключі можуть бути використані для плавного включення трансформаторів, що виключає пусковий кидок струму Це особливо важливо у випадках, коли трансформатор використовується для живлення випрямляча з великою ємнісний навантаженням Інше застосування цих ключів – обмеження кидка струму через холодну нитку розжарення при включенні ламп Це дозволяє істотно збільшити довговічність ламп розжарювання, що особливо важливо для ламп високої потужності, що використовуються для освітлення заливає світлом

На Рис 107 наведені схеми тиристорних ключів в трифазних ланцюгах У схемі трикутника (на Рис 107 ліворуч) кожен ключ управляє напругою на своїй навантаженні Ця схема застосовується тоді, коли навантаження може бути розділена на три незалежні секції Схема, наведена на Рис 107 праворуч, застосовується набагато частіше Зокрема, вона застосовується для обмеження пускового кидка струму в синхронних і асинхронних електродвигунах В даний час тиристорні стартери застосовуються при потужностях двигунів до 10000 л с при напрузі 138 кВ

Ключі і навантаження в схемі трикутника Ключі і навантаження в схемі зірки

Рис 107 Схеми трифазних ключів

Форми струмів і напруг в трифазних ланцюгах з тиристорними ключами досить складні На Рис 108 і Рис 109 наведені графіки напруг і струмів для навантаження з коефіцієнтом потужності 080 і фазовими зрушеннями 60 і 120 ° відповідно

Рис 108 Графіки напруг і струму однієї фази в схемі трифазного ключа при куті затримки включення 60 ° і коефіцієнті потужності 08

На Рис 108 ток показаний переривчастим, однак, якщо кут затримки включення буде трохи менше або коефіцієнт потужності нижче, струм стане безперервним При великих кутах затримки включення (Мал 109) струм виявляється переривчастим, та й напруга помітно «підрізає»

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)