Пінчукова Н А, Винниченко Т Ю, Волошко А Ю **, Грінащук А І, Кісіль Є М **, Кудін К А, Самойлов В Л *, Солодилов А А *, Софронов Д С **, Шишкіна С В **, Шишкін О В **

ДП «Завод хімічних реактивів» пр-т Леніна, 25, м Харків, 61001, Україна тел: (057) 341-05-01, e-mail: gp_zhr @ Kharkovcom * ЗАТ «Технологічний парк« ІМК » пр-т Леніна, 60, м Харків, 61001, Україна тел: (057) 340-49-02, e-mail: techno@isckharkovcom ** ГНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України пр-т Леніна, 60, м Харків, 61001, Україна тел: (057) 341-02-73

Анотація – Досліджено процес зневоднення кокар-боксілази гідрохлориду в мікрохвильовому полі Показано перевагу СВЧ-сушіння в порівнянні з традиційною

I                                       Введення

Кокарбоксилаза (діфосфорная ефір тіаміну) – лікарський препарат, що відноситься до групи вітамінів і споріднених речовин, регулює метаболічні процеси

Сушка, як завершальний етап виробничого циклу, істотно впливає на якість готового продукту Тому стабільність якості продукції безпосередньо повязана з умовами проведення зневоднення кокарбоксилази г / х

За існуючою в даний час технології [1] зневоднення кокарбоксилази г / х проводиться в вакуум-сушильних термічних шафах при температурі не вище 55 ° С (тиск в системі підтримується на рівні 20-50 мм рт ст) Однак, кокарбоксилаза – зєднання легко піддаються гідролізу, особливо у вологому стані Тому на початку процес її зневоднення проводиться при температурах не більше 35 ° С з подальшим поступовим підвищенням температур до 55 ° С у міру зневоднення зєднання

До істотних недоліків існуючої технології слід також віднести:

– можливості локального перегріву поверхневих шарів

– висока тривалість процесу (порядку 72 годин)

Для недопущення гідролізу кокарбоксилази і скорочення тривалості циклу її зневоднення поставлена ​​задача розробки способу сушіння, що забезпечив досить швидке видалення води при збереженні якості готового продукту

Для вирішення поставленого завдання пропонується використання мікрохвильової технології Перспективність використання мікрохвильової технології для сушки фармацевтичної продукції показано на прикладі амінокапронової кислоти [2] Проведення процесу зневоднення в мікрохвильовому полі дозволяє не тільки збільшити швидкість сушіння в кілька разів, а й знизити споживання електроенергії на цей процес у 3-5 разів

Предметом даного дослідження є вивчення процесу зневоднення кокарбоксилази гідрохлориду в умовах мікрохвильового поля

II                               Основна частина

в якості вихідних зразків використовували ко-карбоксилазу, отриману на промисловій операції синтезу після віджимання на центрифузі Вихідна вологість становила 6-20 мас% Маса зразків

0, 5 кг Сушка проводилася на дослідній установці «ФАРМА-МІКРО» (рис 1) Тиск в камері 20 – 30 мм рт ст Температура сушіння варіювалася від 20 ° С (при високій вологості сировини) до 55 ° С (при вологості менше 1 мас%) Потужність СВЧ-генера-тора 0,5-1,5 кВт

Рис 1 Установка «ФАРМА-МІКРО»

Fig 1 Установка «ФАРМА-МІКРО»

Як випливає з отриманих експериментальних даних (малюнок), зневоднення кокарбоксилази гідрохлориду можна умовно розділити на два етапи Перший етап – зневоднення до 1,3-1,5 мас%, Що характеризується високою швидкістю протікання процесу зневоднення На цьому етапі сушки кокарбоксилаза досить добре поглинає СВЧ-енергію, що призводить до її інтенсивного розігріву Для уникнення перегріву зєднання СВЧ-генера-тор працював у реверсному режимі, забезпечує підтримання температури не вище 30 ° С

Другий етап – зневоднення від 1,3 мас% До менш як 0,5 мас% Характеризується високою тривалістю протікання процесу зневоднення Ця стадія є лімітуючої у всьому процесі зневоднення

Проведено промислові порівняльні експерименти по сушці кокарбоксилази гідрохлориду в мікрохвильовому полі і за існуючою технологією Маса висушуємо продукту 2 кг Потужність СВЧ-генератора 1,5 кВт Як показали проведені експерименти час сушіння 2 кг становить 7 годин А за існуючою технологією необхідний зміст води (менше 0,5 мас%) Досягається через 72 ч

Отриманий після зневоднення цільової продукт (кокарбоксилаза гідрохлорид) в мікрохвильовому полі аналізувалася за всіма показниками на відповідність вимогам нормативної документації

[3] Всі зразки відповідали вимогам АНД

Таким чином, технологічний цікп сушки кокарбоксилази можна скоротити майже в 10 разів

Рис 2 Зміна вологості кокарбоксилази гідрохлориду (%) в процесі мікрохвильової (1) і термічної (2) сушки Потужність СВЧ-генератора 500 Вт Маса зразка 0,5 кг

Fig 2 Зміна вологості кокарбоксилази гідрохлориду (%) в процесі мікрохвильової (1) і термічної (2) сушки Потужність СВЧ-генератора 500 Вт Маса зразка 0,5 кг

III                                   Висновок

Проведені експерименти по зневодненню кокарбоксилази гідрохлориду в мікрохвильовому полі показали, що проведення сушіння в умовах мікрохвильового поля дозволяє скоротити цикл сушки майже в 10 разів без погіршення якості готового продукту

IV                           Список літератури

[1] Технологічний регламент на сушку кокарбоксилази гідрохлориду ТР 24-00205096-051-2005

[2] Софронов Д С, Кисіль Є М, Волошко А Ю, Шишкін О В Зневоднення йодидів лужних металів в мікрохвильовому полі / / 15-я Міжнародна Кримська конференція «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології »Матеріали конференції, 12-16 вересня

2005, Севастополь, Крим, Україна, с807-808

[3] АНД до реєстраційного свідоцтва РП № UA/2087/01/01

DEHYDROTATION OF COCARBOXYLASE HYDROCHLORIDE UNDER MICROWAVE IRRADIATION

Pinchukova N A, Vinnichenko T Yu, Voloshko A Yu*, Grinashuk A I, Kisil E M**, Kudin K A, Samoilov B L,* Solodolov A A*, Sofronov D S**, Shishkina S V**, Shishkin O V**,

Factory of Ciiemical Reactants 25 Lenin Ave, 61001 Kharl<ov, Ul<.raine piione: +38 (057) 341-05-01 e-mail: gp_zhr@kharkovcom *Technopark «ΙΜΚ»

60 Lenin Ave, 61001 Kharkov, Ukraine phone: +38 (057) 340-49-02 e-mail: techno@isc kharkovcom ** Institute for Single Crystals NAS of Ukraine,

60 Lenin Ave, 61001 Kharkov, Ukraine phone: +38 (057) 330-74-97 techno@isc kharkov com

Abstract – A process for dehydrotation of cocarboxylase hydrochloride under microwave irradiation is investigated Advantages of microwave assisted drying in comparison with conventional method are shown

I                                         Introduction

Drying as the last stage of a production cycle has significant influences on the quality of the final product Therefore the stable quality ofthe product is directly concerned to the conditions of cocarboxylase hydrochloride dehydrotation

The aim of our work was to develop an efficient method for drying of cocarboxylase hydrochloride This method should provide the fast water elimination with the same quality ofthe final product and exclude cocarboxylase hydrolysis For this purpose we propose to apply microwave technologies

The perspectives of the microwave technology application for drying of pharmaceutical products were shown on an example of aminocaproic acid Carrying out of dehydration process under microwave irradiation allows both to increase the rate of the product drying in several times, and also to decrease electric energy consumption of this process in 3-5 times

II                                        Main Part

As starting samples we use cocarboxylase that is obtained in industrial synthesis after ion-exchange separation and centrifugation The initial content of water was 6-20 mass % (mass of samples is 0,5 kg) Drying was carried out on experimental apparatus PHARMO-MICRO («ФАРМА-МІКРО», see photo) Pressure in the chamber is 20-30 Torr The temperature of drying varied from 20 ° C (at high content of water) up to 55°C (at content of water less than 1 mass %) The power ofthe microwave generator equals to 0,5-1,5 kW

As a result of our experimentations (see picture) the dehydration of cocarboxylase hydrochloride under the microwave irradiation may considered as two sequential stages The first one is the dehydrotation up to 1,3-1,5 mass % and this is the fast stage The second one leads to the product containing only

0,    5 mass % of water and this stage is limiting

Industrial scale comparative experiments on the drying cocarboxylase hydrochloride under the microwave irradiation vs existing conventional technology demonstrated the advantages of application of the microwave irradiation As a result, the drying process time becomes 10 times shorter than in the convec- tional technology

The isolated product meets all the necessary requirements

III                                       Conclusion

In conclusion the experiments on the dehydrotation of cocarboxylase hydrochloride under microwave irradiation allows reduction of drying process time almost in 10 times vs existing conventional technology The quality of the final product remains the same

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р