Татаринська С Н, Кавун М В, Трембач Д Н ТОВ «Бета ТВ ком» вул Університетська, 112, м Донецьк, 83004, Україна тел / Факс: (062) -381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua

Анотація – Розглянуто технічне рішення збільшення дальності передачі сигналів РРЛ шляхом застосування системи просторового рознесеного прийому

I                                      Введення

На відстанях передачі інформації великих 30 км, як правило, при несприятливих умовах (наприклад водна поверхня) за рахунок інтерференції і дифракції радіохвиль можливий ефект значною флуктуації (Від 5 до 30 дБ) рівня прийнятого сигналу, при цьому тривалість завмирань коливається від секунд до годин Очевидно, що при НАСТІЛЬКИ глибоких завмираннях забезпечити передачу сигналу простим збільшенням потужності передавальної частини РРЛ практично неможливо Проте вдалося в конкретному випадку (передача даних Маріуполь – Сєдове, 47 км, РРЛ-2, 048 Мбіт / с) забезпечити стійкий звязок шляхом використання просторового разнесенного прийому Експерименти були проведені на частоті 11 ГГц

II                              Основна частина

Puc 3 Зовнішній вигляд комутатора прийому CR-100 Fig 3 Reception commutator CR-100 appearance

Puc 2 Зовнішній вигляд «Контакт 11Д-РП» Fig 2 «Contact 11D-RP» appearance

Практичні вимірювання на таких дальностях показали, ЩО, як правило, досить встановити дві додаткові приймальні антени на кожному з постів, причому кращий результат давали антени (з неширокою діаграмою спрямованості) з невеликим коефіцієнтом посилення Завмирання сигналу, виміряні по ПЧ, на всіх трьох антенах ставали некоррелірованнимі на відстанях більше десятка довжин хвиль (оптимальними в конкретному випадку виявилися відстані 4 і 6 метрів від основної антени РРЛ ДО додаткових антен) В якості додаткових антен використовувалися офсетні супутникові антени з діаметром відбивача 0,6 м разом з конвертерами З урахуванням цього була розроблена система разнесенного прийому «Контакт 11Д-РП», призначена для спільного використання з цифровими РРЛ ТОВ «Бета ТВ ком» Структурна схема системи рознесеного прийому наведена на рис 1, зовнішній вигляд – на рис 2 Дана система спроектована так, ЩО не вимагає яких-небудь переробок в РРЛ, тобто для разнесенного прийому необхідно ТІЛЬКИ встановити додаткове обладнання З рис 1 ВИДНО, ЩО сигнали, прийняті антенами, після проходження через смугові фільтри проміжної частоти, надходять на комутатор прийому, де відгалужуються на ресивери SAT – SR-110 Комутатор прийому вимірює рівні всіх сигналів ПЧ і вибирає для поточної роботи канал прийому з найбільшим рівнем Зовнішній вигляд комутатора наведено на рис 3 З метою недопущення помилок при перемиканні каналів, комутація здійснюється за демоду-лированной сигналам з виходів ресиверів Яких-небудь додаткових заходів щодо синхронізації демоду-ізольованих сигналів не застосовувалося Обраний демодулірованний сигнал передається в ЦРРС для перетворення в цифровий потік

III                                   Висновок

Використання просторового рознесеного прийому дозволяє в багатьох випадках забезпечити стійкий звязок, особливо коли іншими способами ЦЕ зробити неможливо, (наприклад, немає можливості забезпечити ретранслірованіе через ведення передачі даних над морською поверхнею)

Рис 1 Структурна схема системи рознесеного прийому «Контакт 11Д-РП»

Fig 1 Structural scheme of diversity reception system «Contact 11D-RP»

DIVERSITY RECEPTION SYSTEM

Tatarinskiy S N, Kavun M V, Trembach D N Betatvcom Ltd

Universitetskaya str 112, Donetsk, 83004, Ukraine Ph/fax: 062-381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua

Abstract – Considered in this paper is technical decision of increasing the distance of RRL signals transmission using space diversity reception system

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р