На рис 936 наведена схема включення ЦАП DAC0830, яка забезпечує біполярний вихідний сигнал при однополярному джерелі опорного напруги Схема виконана з використанням другого операційного підсилювача у вихідний аналогового ланцюга Фактично ця ланцюг визначає значення знака для самого старшого довічного розряду вхідного цифрового слова, дозволяючи виконати чотириквадрантний множення опорного напруги Полярність опорного напруги може бути реверсировать (або може використовуватися сигнал змінного струму) для того, щоб реалізувати повне чотириквадрантний множення (Див «National Semiconductor», Application Note 271, 1994, p 666)

Таблиця 93 Таблиця перетворення ЦАП з біполярним вихідним сигналом

Примітка до табл СДР – старший двійковий розряд МДР – молодший двійковий розряд МДР = | VREF | / 128

Рис 936 ЦАП з біполярним вихідним сигналом

Примітка до рис * – Краще застосовувати резистори фірми Beckman Imtmments, Inc

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)