Механізми з великими моментами інерції, до яких відноситься, в тому числі і поліграфічне обладнання, наприклад друкарські машини, вимагають плавного пуску Плавність пуску характеризується прискоренням (кутовим або лінійним), з яким наростає швидкість руху механізму У сучасному поліграфічному устаткуванні використовуються регульовані електроприводи постійного і змінного струму Функцію забезпечення плавного пуску в роботі електропривода виконують задатчики керуючого напруги, значення якого наростає з певною інтенсивністю Елементи цифрової техніки дозволяють реалізувати задатчик інтенсивності в цифровій формі На рис 144 наведена його функціональна схема Вона складається з трьох блоків: формувача чисел, керованого дільника частоти і тактового генератора імпульсів ГТВ Формувач чисел має три функціональних осередки: компаратор ЄС, осередок управління W \ і реверсивний лічильник СП Керований дільник частоти складається з двох функціональних осередків: осередки управління W2 і лічильника СТ2, працюючого на віднімання Завдання рівня інтегрування виконується у вигляді цифри з числом розрядів η (рівень Узу, Число N1) Це число формувачем чисел перетворюється на число N на його виході, яке лінійно змінюється від початкового значення No до встановленого У3 v протягом часу

де /у – Керуюча частота, яка надходить на вхід комірки управління W \ Ця частота визначає темп зміни вихідного числа N Значення частоти управління формується керованим дільником частоти в залежності від цифрового завдання темпу У3 т:

де /г – Частота генератора тактових імпульсів, Гц

Припустимо, що в момент часу t0 лічильник СТ \ обнулено, тобто N0 = 0, а на вході формувача чисел виставлений числовий рівень N3у = N3yi У такій ситуації компаратор виставляє на виході N1> N2 (більше) логічну одиницю Ця одиниця надходить на один з входів елемента 1 (ЗІ) осередки W \

Рис 1 44 Функціональна схема лалатчнка

Тоді при наявності дозволяючого сигналу управління 7вул = 1 на вході осередку управління W \ імпульси керуючої частоти /у =/вул проходять на вхід підсумовування (+1) лічильника СТ1 Ці імпульси задають темп наростання (інтегрування) числа N на виході пристрою, який визначається заданим числом (рівнем) на вході дільника частоти Ν3,τ = Λ., τ ι Лічильник СТ1 починає виконувати підсумовування керуючих імпульсів, що викликає зростання числа N на його виході У момент часу С, коли керуючий сигнал 7вул = 0, підсумовування припиняється на деякому рівні N = N1 і знову може відновитися при подачі дозволяючого рівня сигналу 7вул = 1 Якщо рівень сигналу, що управляє 7вул зберігається необмежено довго, то підсумовування закінчується в момент часу t3 при значенні числа на виході N = N3вул При цьому на виході N1 = N2 компаратора зявиться логічна одиниця, яка може бути використана для подальшого управління У разі появи в момент часу t4 на вході формувача чисел нового завдання N3y = N3y2 < Ν3γΛ компаратор виставляє на свій вихід N1 < N2 (менше) логічну одиницю. При наявності одиничного керуючого сигналу 7вул = 1 вступає в роботу елемент 2 (ЗІ) осередки управління W \ і імпульси управління з частотою /у 2, Яка визначається тепер новим завданням Ν =

N312, надходять на вхід віднімання (-1) лічильника (71 В результаті віднімання на виході лічильника число N зменшується При збереженні одиничного керуючого сигналу Yy \ = 1 зменшення числа N припиняється при N = Л7у 2, Що відбудеться в момент часу t5 Темп інтегрування в лічильнику встановлюється згідно (1) за допомогою числового кодаЛТт на вході керованого дільника частоти Це число записується в лічильник СТ2 при його нульовому стані Це нульове стан виникає кожного разу, коли по ланцюгу зворотного звязку з виходу лічильника СТ2 через елемент НЕ осередку управління W2 надходить одиничний сигнал і переводить тригер Т цього осередку теж в одиничний стан Ця логічна одиниця по входу С лічильника СТ2 проводить запис числа Л ,, В лічильник (72 Що зявилося на виході цього лічильника число N виставляє по зворотного звязку через елемент НЕ логічний нуль на 7-вхід тригера Т і за наявності в послідовності /г генератора тактових імпульсів логічного нуля, що дає на / (-вході тригера Т логічну одиницю, тригер переходить в нульовий стан Це стан блокує лічильник СТ2 від запису будь-якого числа по входу N Управління лічильником СТ2 може виконуватися по входу (-1) управителем сигналом Yy2 в тому випадку, коли він буде мати значення логічної одиниці ΥγΛ = 1, що виставляється на один з входів елемента ЗИ осередку управління W2 На іншому вході цього елемента є логічна одиниця з інверсного виходу тригера Т, що перебуває в нульовому стані

Рис 145 Тимчасові епюри задатчика

На третій вхід елемента ЗИ надходить послідовність імпульсів тактового генератора, яка і проходить в цьому стані елемента ЗИ на вхід (- 1) лічильника СТ2 Лічильник починає працювати в режимі віднімання, і при проходженні числа імпульсів рівного Ν3τ, Він переходить в нульовий стан В результаті цього по ланцюгу зворотного звязку тригер Т осередку управління W2 знову переходить в одиничний стан, що призводить до нового запису числа Ν3τ в лічильник Це одиничний стан тригера виникає кожного разу протягом одного періоду їм-

пульсу послідовності від генератора тактових імпульсів, тобто воно повторюється через кожні Л ,, / /г секунд, і утворює послідовність вихідних імпульсів керованого дільника частоти з частотою fy Ці імпульси надходять на вхід комірки управління W \ формувача чисел і задають темп інтегрування лічильнику СП Тимчасові епюри задатчика, що характеризують його роботу, наведені на рис 145

Джерело: Бєляєв В П, Шуляк Р І, «Електронні пристрої поліграфічного обладнання», Білоруський державний Технологічний університет, Мінськ, 2011 р