Народився 1 липня 1946 р у Україні

Директор Інституту електроніки та звязку Української академії наук, лауреат Державної премії СРСР (1990), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1983, 1995), кандидат технічних наук, академік Української академії наук Заслужений працівник промисловості України (1996), дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, США (1993), член інституту інженерів електротехніки та електроніки, США (1991)

З 1968 року після закінчення Київського політехнічного інституту працював у Київському інституті кріогенної електроніки Міністерства електронної промисловості СРСР (у 1969 р перейменований на науково-дослідний інститут «Сатурн»), пройшовши шлях від інженера до директора дочірнього підприємства «Сонар» ВАТ НВП «Сатурн» З 1997 р – директор Інституту електроніки та звязку Української академії наук

Проведені Т Н Наритник дослідження, використання новітніх досягнень в області інтегральних схем і діелектронікі, розробка оригінальних схем і конструкцій нового класу мікрохвильових приладів і пристроїв зумовили високий науково-технічний рівень створених мікрохвильових телекомунікаційних систем Наритник Т Н є одним із засновників школи в Україні по створенню широкого кпасса пристроїв і систем діелектронікі і мікроелектроніки в СВЧ-діапазоні Під його керівництвом розроблена і введена в Україні і за кордоном серія мікрохвильових аналогових і цифрових радіорелейних станцій «Екліптика», «Еврика», «Елара», «Експрес», які успішно експлуатуються в багатьох регіонах України, Росії, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Латвії, Білорусії і Киргизії

У 1992-1994 рр. під керівництвом Наритник Т Н був створений Центр професійного прийому супутникових та ефірних телерадіопрограм «Телепорт-Сатурн» Центр, єдиний на той час в Україні, міг приймати більше 150 телепрограм та іншу спеціальну інформацію в Кі-і С-діапазонах, а також була створена перша вітчизняна мікрохвильова інтегрована ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІЙНА система МІТРІС Система має потенційні можливості надавати широкий спектр інтегрованих послуг, вкпючая доступ в Інтернет, дистанційне навчання, телеконференції, компютерний звязок та ін У даний час системи МІТРІС створені, і тривалий час експлуатуються в багатьох містах України (Київ, Луганськ, Запоріжжя, Чернівці, Кременчук, Сімферополь), так і за кордоном, зокрема, в Латвії (Даугавпілс)

На першому Міжнародному телефорумі країн СНД в м Москві (серпень 1998 р) на конкурсі технічних рішень розробка системи МІТРІС стала переможцем і отримала диплом

У 2003 р в Кувейті успішно завершилися демонстраційні випробування нової системи МІТРІС-ІНТ За оцінкою зарубіжних фахівців, система МІТРІС-ІНТ продемонструвала технічне лідерство України в області інфокомунікацій і радіоелектроніки

Академік Наритник Т Н є автором семи монографій, більш ніж 300 друкованих наукових робіт, має 90 патентів України, два Міжнародних патенти на винаходи

З 1998 р є членом Організаційного комітету КриМіКо

Те the 60-year anniversary of Academician Narytnik Theodor Nikolayevich

Dr Narytnik was born on 1 July 1946 in Ukraine

He is director of Institute of Electronics &amp Communications (Ukrainian Academy of Sciences), USSR State Prize winner (1990), Ukrainian State Prize winner in the field of science and technology (1983,1995), Candidate of Science, Academician of Ukrainian Academy, Honored Worker of Ukrainian Industry (1996), full member of New-York Academy of Sciences (1993), IEEE member (1991)

He graduated from Kiev Polytechnic Institute in 1968, worked in Kiev Institute of Cryogen Electronics (in 1969 it was given the name of Scientific-Research Institute “Saturn”) and became director of SPC “Saturn” branch establishment – “Sonar” Co Since 1997 he is director of Institute of Electronics &amp Communications (Ukrainian Academy of Sciences)

Dr Narytnik is among the founders of the school specializing in creation of microwave dielectronic and microelectronic devices He designed and introduced the family of analog and digital radio-relay stations “Ekiiptika”, “Evrika”, “Elara”, “Express”, which are widely used in different regions of Ukraine, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Latvia, Belarus and Kirgizia

In 1992-1994 under the leadership of Dr Narytnik the first native microwave integrated TV, radio and information system MITRIS was created Today MITRIS systems are used in Ukraine and abroad

At the 1 International TV forum of CIS countries in Moscow (august 1998) MITRIS system design has won the Prize and got a diploma In 2003 the new system MITRIS-INT has passed the tests in Kuwait

Dr Narytnik is the author of 7 monographs, over 300 printed papers, holds 90 Ukrainian patents and two international patents

Since 1998 he is CriMiCo Organizing committee member

Обуховец Віктор Олександрович народився 6 червня 1946 р у м Тбілісі (Грузія) Доктор технічних наук, професор Проректор з навчальної роботи Таганрозького державного радіотехнічного університету Дійсний член академії інженерних наук ім А М Прохорова і міжнародної академії інформатизації Область наукових інтересів: конструктивний синтез відбивних антенних решіток, мікрополоскові електродинамічні структури, кільцеві антенні грати, інтелектуальні радіоелектронні покриття

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р