Бритко А В, Носов О А, Гонтарьов В А ТОВ «Бета ТВ ком» вул Університетська, 112, м Донецьк, 83004, Україна теп / Факс: (062) -381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua

Анотація – в цифровому ТБ в модуляторах DVB-S, DVB-C, DVB-T вхідним сигналом є транспортний потік Апаратне рішення формування транспортного потоку наведено в даній статті При цьому спочатку розглядається отримання транспортного потоку (ТП) із аналогових сигналів «Відео» і «Аудіо», а потім обєднання декількох ТП в один загальний потік за допомогою мультіплек-сера потоків

I                                       Введення

В основу алгоритму роботи формувача потоку MPEG-2 («кодера MPEG-2»), мультіплексеров транспортного потоку покладений стандарт стиснення рухомих зображень MPEG-2 і мультиплексування ПОТОКІВ – ISO / IEC 13818

II                              Основна частина

Puc 2 Зовнішній вигляд формувача потоку MPEG-2

Рис 1 Структурна схема формувача потоку MPEG-2

Fig 1 Flow former MPEG-2 structural scheme

Структурна схема формувача потоку MPEG-2 наведена на рис 1, зовнішній вигляд – на рис 2

Вхідний відеосигнал Π ЦТС надходить на АЦП (9 біт), ВИХОДОМ якого є цифровий сигнал, відповідний стандарту ITU 601, який сумісний СО спеціалізованим кодером MPEG-2, виконаним на хутро SAA 6752 Звуковий сигнал також оцифровується хутро UDA1361 і через інтерфейс I2S надходить на кодер MPEG-2 Процесор виробляє завантаження кодера MPEG-2, формуючи дані для таблиці РАТ (таблиця обєднання програм), РМТ (таблиця складу програми), а також задає швидкість ВИХІДНОГО потоку до 15Мбіт / с, вид чергування I, Р, В кадрів в групі GoP (Group of Pictures), довжину групи N = 1, .., 19 (Нагадаємо, що група з N кадрів утворює так звану групу GoP, наприклад, N = 12, при частоті 25 кадрів / с, означає, що група GoP займає час 12 * (1/25) = 0,48 с, при цьому 1-кадр йде ОДИН раз в 0,48 с), далі процесор завантажує в SAA6752 інформацію, яка міститься в профілі і рівні MPEG-2 Рівень MPEG-2 визначає ЧИСЛО рядків в кадрі, число відліків в рядку, число кадрів в сек Профіль визначає набір операції по стисненню даних (наприклад, 4:2:0 MP (gML, означає, що ЧИСЛО відліків сигналів кольоровості U, V в порівнянні з сигналом яскравості зменшено в два рази по вертикалі і в два рази по горизонталі ML – main level

– ОСНОВНИЙ рівень з числом відліків в рядку 720, ЧИСЛОМ рядків в кадрі 576, числом кадрів в сек – 30 МР – main profile (основний профіль) – без використання масштабування)

Сигнал з виходу MPEG-2 кодера являє собою паралельні 8-ми бітові дані – SPI, супроводжувані сигналом DATA VALID, наступний з тактовою частотою 6,75 МГц або 9МГц (значення тактової частоти задається процесором) Через 188 байт слід пауза, тривалість якої залежить від заданої швидкості вихідного потоку Налаштування кодера MPEG-2 здійснювалася шляхом подачі сигналу SPI безпосередньо з мех SAA6752 (До ASI інтерфейсу) на декодер MPEG-2 В якості декодера використовувався супутниковий тюнер ECHOSTAR DSB-707, в якому необхідно попередньо відключити шину SPI приймального модуля супутникової ПЧ виробництва фірми SHARP F7 VZ0194A і підключити шину SPISA 6752 (Даний модуль здійснює прийом супутникового сигналу, детектування QPSK, декодування Вітербо, де-перемеженіє, декодування Ріда-Соломона, де- рандомізацію, і складається з 2-х мікросхем, одна з яких конвертує сигнал, який лежить в діапазоні супутникової ПЧ: 950-2150МГц в нульову ПЧ, а друга хутро STV0299B робить обробку сигналів I і Q Швидкість передачі по кожному з зазначених сигналів ДО 50 Мбіт / с При цьому сигнали I і Q оцифровуються двома АЦП (шість біт), а вихідний сигнал тактується частотою згідно рис 3) Далі на ECHOSTAR подавався супутниковий сигнал (будь-який) і на його параметри налаштовувався тюнер (При цьому модуль SHARP інформує процесор тюнера ECHOSTAR по шині I2S про те, що супутников-

Сигнал з виходу MPEG-2 кодера далі надходить на ASI інтерфейс, реалізований на хутро CY7B923 Дана мікросхема практично конфігурується апаратно І видає послідовні дані з фіксованою швидкістю 270 Мбіт / с Обєднання кількох транспортних потоків ΤΠΐ, сформованих, як показано на рис 1 в єдиний транспортний потік ЄТП здійснюється за допомогою мультіплексеров потоків На рис 4 наведена структурна схема мультіплексеров транспортного потоку На рис 5 – зовнішній ВИД У таблиці 1 наведені технічні характеристики мультіплексеров Вхідна частина мультіплексеров СКЛАДАЄТЬСЯ З чотирьох ідентичних прийомних інтерфейсів ASI, виконаних на мікросхемах CY7B933 Ця мікросхема формує імпульси байтовой синхронізації з фіксованою частотою 27 МГц, виконує декодування 10В/8В і перетворення послідовного прийнятого коду в паралельний

Рис 5 Зовнішній вигляд мультіплексеров Fig 5 Multiplexer appearance

Далі кожен з чотирьох потоків проходить через блок фільтрації і заміни РЮ (БФіЗ), при цьому пакети з PID таблиць РАТ і РМТ надходять в статичне ОЗУ І не надходять на вихід БФіЗ Процесор аналізує PID таблиць РАТ і РМТ і формує таблицю тих PID, які потрібні при ремультіплек-сірованіі (При ремультиплексування на входи

1, ., 4 надходять сигнали ΕΤΠΐ) одночасно проводиться переобозначеніе (заміна) PID в блоках БФіЗ Таблицю замін також формує процесор Переобозначеніе (Заміна) PID необхідно, т к кожен з потоків ΤΠΐ АБО ΕΤΠΐ загалом вважається незалежним ПОТОКОМ І, як наслідок цього, РЮи потоків можуть збігатися Далі потоки ΤΠ3Ϊ надходять на комутатор потоку, який (поєднаний з FIFO) і формує єдиний потік ЕТПЗ, швидкість якого більше сумарної швидкості потоків ΤΠ3Ϊ Періодично (по таймеру) зі статичного ОЗУ в комутатор надходить інформація про «результуючої» РАТ і РМТ таблиці, яка вставляється в потік ЕТПЗ З метою забезпечення заданої фіксованої швидкості ЕТПЗ У нього вставляються NULL пакети

Таблиця 1 Table 1

Технічні характеристики

Напруга живлення

12В

Вхідні інтерфейси

DVB ASI-C

Кількість входів

4

Тип входів

електричний

Швидкість вхідних потоків

до 54 Mbps

Вихідний інтерфейс

DVB ASI-C

Тип виходу

електричний

Швидкість вихідного потоку

до 54 Mbps

Заміна PID

всі пакети

Умовний доступ

вбудований DVB скремблер

Контроль і управління

інтерфейс RS-485

Рис 3 Структура тактирования вихідних даних модуля SHARP

Fig 3 Structure of output data clocking in SHARP module

вий сигнал прийнятий і береться стверджувати і виробляється ініціалізація роботи по декодуванню MPEG-2)

III                                   Висновок

Підприємством закінчується розробка модуляторів DVB-S, DVB-C, DVB-T, що дозволить використовувати MPEG-2 кодери і мультіплексери для РРЛ передачі (або ефірного мовлення) сигналів цифрового ТБ

Рис 4 Структурна схема мультіплексеров Fig 4 Multiplexer structural scheme

FLOW FORMER MPEG-2 AND TRAFFIC MULTIPLEXER

Britkov A V, Nosov O A, Gontarev V A

Betatvcom Ltd

Universitetskaya str 112, Donetsk, 83004, Ukraine Ph/fax: 062-381-81-85 e-mail: betatvcom@dptmdonetskua

Annotation – In digital TV in DVB-S, DVB-C, DVB-T modulators traffic is an input signal Presented in this paper is traffic forming system The first traffic received from analogue video and audio signals and multiplexing of some traffic in one general flow are considered

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р