Отже, перші навички роботи з компілятором, програматором і симулятором отримані Щоб рухатися далі, треба чітко уявляти потенційні можливості мови Сі У його основі лежить базове поняття «оператор» З окремих операторів, як з цеглинок, будуються великі за обсягом програми

На Рис 618 показана умовна класифікація операторів мови Сі за функціональною ознакою Майже всі різновиди операторів мають просту і складову форму запису У першій з них текст розміщується в один рядок, у другій – блоком з кількох рядків, обмежених фігурними дужками

Рис 618 Класифікація операторів мови Сі

Відповідно до принципу структурованості виділяють наступні конструкції операторів в програмах:

• лінійна послідовність (оператори присвоєння, оператори виклику функцій, оператори опису змінних)

• вибір і полувибор (оператори розгалужень)

• циклічне повторення (оператори циклів)

Особливе місце займають оператори переходів У них спостерігаються різкі скачки в передачі управління, що кілька порушує загальну структурованість

Джерело: Рюмік, С М, 1000 і одна мікроконтролерна схема Вип 2 / С М Рюмік – М: ЛР Додека-ХХ1, 2011 – 400 с: Ил + CD – (Серія «Програмовані системи»)