Номінальні значення опору, ємності й деякі інші параметри наносять на більшості типів резисторів і конденсаторів у скороченій формі спеціальним кодом Згідно ГОСТ 11076-69 (він же стандарт

СТ РЕВ 1810-79) «Резистори і конденсатори Позначення електричних параметрів »одиниці опору і ємності в кодованих позначеннях номіналів, допустимі відхилення від них, а також групи з температурної нестабільності ємності керамічних конденсаторів і номінальну напругу позначають латинськими буквами (виняток – одиниця ємності мікрофарад, буквений код якої – грецька буква μ)

Кодоване позначення номінального опору (ємності) може складатися з трьох або чотирьох знаків (залежно від кількості значущих цифр номіналу) Опір від 0 до 999 Ом висловлюють в Омасі, які позначають буквою R, від 1 до 999 кОм – у кілоомах (позначають прописною буквою К), від 1 до 999 МОм – в мегаомах (М), від 1 до 999 ГОМ – в гігаомах (G), від 1 ТОм і вище-в тераомах (Т)

Літерний код одиниці опору поміщають в кінці номіналу, «їли він виражений цілим числом (18R, 242R, ЗЗК, 47м і т д), і на місці коми, <