Щоб використовувати мікросхему MAX355 як однополюсного перемикача надва напряму (SPDT), зєднайте висновок COMO з N01, після чого висновки N00 і COMl стануть входами, а висновки COMO і N01 – загальним виходом Таким чином, в кожній ІС може бути сформовано до чотирьох однополюсних перемикачів на два напрямки Подальше збільшення числа перемикачів досягається шляхом послідовного зєднання декількох мікросхем MAX355 На рис 255 приведена тимчасова діаграма сигналів послідовного управління

роботою ключів мікросхеми MAX335 як однополюсних перемикачів на два напрямки Сигнал CS вибору кристала утримується на низькому рівні в процесі послідовної вибірки ключів, потім переходить на високий рівень на час оновлення даних на аналогових входах, після чого знову повертається на низький рівень в період надходження чергових тактових імпульсів і далі по циклу

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)