На рис 937 наведена схема включення ЦАП DAC1000, що дозволяє управляти вихідним сигналом підсилювача LF351 У розглянутій схемі ЦАП використовується як елемент зворотного звязку инвертирующего підсилювача Багатоланкова резистивная «лестііца» типу R-2R цифровим способом змінює величину вихідного сигналу ланцюга зворотного звязку, що надходить на суммирующий вхід підсилювача Опір зворотного звязку можна представити мінливих від приблизно 15 кОм до нескінченності при зміні вхідного коду від повного значення

Рис 937 Підсилювач, керований ЦАП

до нуля Внутрішній резистор зворотного звязку використовується в якості вхідного резистора підсилювача Коли всі вхідні розряди мають нульові значення, ланцюг зворотного звязку розімкнута і на виході ОП встановлюється напруга насичення (Див «National Semiconductor», Application Note 271, 1994, p 667)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)