На рис 129 і в табл 17 показані типова схема підключення ІС MAX696 і призначення її висновків Ця мікросхема аналогічна зображеним на рис 110-114, але з суміщенням (або комбінуванням) функцій Для розрахунку значень опорів резисторів, що підключаються до входів PFI і LLIN, Можна використовувати співвідношення, наведені для рис 113 (враховуючи, що пороговий рівень спрацьовування дорівнює 1,3 В замість 2,54 В) На рис 130-133 представлені тимчасові діаграми ІС MAX696, а також схема з додатковим гістерезисом спрацьовування компаратора контролю живлення, схема з програмним відключенням сторожового таймера і схема для вибору часу очікування сторожового таймера У табл 18 наведені дані для вибору часу затримки сигналу RESET і часу очікування сторожового таймера (Див «Maxim New Releases Data Book»,

1992,                    pp 5-36, 5-37, 5-41, 5-43)

Рис 129

Типова схема підключення ІСМАХ696,

Таблиця 17 Призначення висновків ІС MAX696/697

Позначення

виводу

Номер висновку MAX696 MAX697

Призначення

vcc

3

3

Вхід напруги живлення +5 В

VBATT

1

Вхід резервної батареї Зєднати з-землею », якщо батарея не використовується

VOUT

2

Вихід резервованого напруги живлення До іиводуУ0іт за допомогою внутрішнього комутатора підключається найбільшу напругу з Vcc або VBATT Зєднати V ^ з Vcc, Якщо Чхл і VBATT116 використовуються

GND

4

5

0 В, «земля» Загальний виводдля всіх сигналів

RRET

15

15

Вихід сигналу riEsET Переходить в активний стан {низький рівень), якщо рівень сигналу LLin падає нижче 1,3 В або Vcc падає нижче напруги батареї (V ^ ^) Сигнал залишається активним протягом 50 мс після перевищення сигналом LLin рівня 1,3 В Крім того, сигнал REStT переходить в активний стан на 50 мс, якщо протягом часу очікування сторожового таймера на BxoflWDI не надходять контрольні сигнали (якщо сторожовий таймер включений)

WD1

11

11

Вхід (трирівневий) сигналів сторожового таймера Якщо WDI залишається в стані високого чи низького рівня протягом періоду, що перевищує час очікування сторожового таймера, сигнали RESET і OTCF5 переходять в активний стан (низький рівень) Сторожовий таймер вимикається, якщо вхід WDI не підключений або на нього подано напругу, рівну половині напруги живлення Таймер спрацьовує при кожній зміні стану входу WDI

PFI

9

9

Вхід (неінвертірованний) компаратора схеми попередження про відключення напруги живлення Якщо значення PFI стає менш 1,3 В, сигнал РГП переходить в активний стан (низький рівень) Якщо вхід PFI не використовується, замкніть його на «землю» або на VOUT

PFC

10

10

Вихід компаратора схеми попередження про відключення напруги живлення Якщо значення PFI стає менш 1,3 В або Vcc стає нижче VBATT, Сигнал PF0 переходить в активний стан (низький рівень)

Позначення

виводу

Номер виводв MAX696 MAX697

Призначення

CElN

13

Вхід логічної схеми блокування сигналу РЄ Якщо вхід РЄ lN не використовується, замкніть його на «землю» або на VOUT

CEoUT

12

Вихід логічної схеми блокування сигналу РЄ Переходить в активний стан (низький рівень), тільки якщо РЄ lN в стані низького рівня, а сигнал LLin перевищує 1,3 В

BATTON

5

Сигнал підключення резервної батареї Переходить в стан високого рівня при підключенні виходу VOUT (За допомогою внутрішнього перемикача) до входу VBATT Переходить в стан низького рівня при підключенні виходу V0(JT (За допомогою внутрішнього перемикача) до входу Vcc Типове значення вихідного струму 7 мА, що дозволяє безпосередньо управляти базою зовнішнього р-п-р транзистора, щоб збільшити вихідний струм не менше ніж на 50 мА в порівнянні з VOUT

LOW LINE

6

6

Вихід сигналу про зниження напруги живлення Переходить в стан низького рівня при падінні LLin нижче 1,3 В Повертається в стан високого рівня при зростанні LLin вище цього порогу

RESET (НЕ інвер)

16

16

Вихід сигналу RESET з активним високим рівнем Інверсія сигналу RESET

OSCSEL

8

8

Якщо висновок OSC SEL не підключений або на нього подано високий рівень, то тривалість сигналу fTE5ET і час очікування сторожового таймера визначаються внутрішнім тактовим генератором Якщо на висновок OSC SEL поданий низький рівень, то активізується вхід OSC lN для підключення зовнішнього тактового генератора Вхідний струм дпя виведення OSC SEL дорівнює 3 мкА

OSCIN

7

7

Якщо на висновок OSC SEL поданий низький рівень, то до входу OSC lN може бути підключений зовнішній тактовий генератор для установки тривалості сигналу RESET і часу очікування сторожового таймера Ці параметри також можуть бути змінені підключенням до висновку зовнішнього конденсатора Якщо висновок OSC SEL не підключений або на нього подано високий рівень, то за допомогою OSC lN можна вибрати коротке або тривалий час очікування сторожового таймера

wro

14

14

Вихід сторожового таймера Переходить в стан низького рівня, якщо вхід WDI залишається в стані високого чи низького рівня протягом періоду, що перевищує час очікування сторожового таймера WDO встановлюється в стан високого рівня при черговій зміні стану BXOflaWDI Якщо висновок WDI не підключений або на нього подано напругу, рівну половині напруги живлення, WDO знаходиться в стані високого рівня WDO також переходить в цей стан, якщо на виході LOW LINE встановлюється низький рівень

NC

12

2

Не підключений Залиште цей висновок неподсоедіненним

LLin

13

4

Вхід КМОП компаратора з високоточним опорним напруги-ням 1,3 В Вихід компаратора повязаний з виведенням LOW LINE, а також підключений до формувачу імпульсів скидання

TEST

1

Використовується тільки при виробництві Завжди замикайте на «землю»

Ріс130

Тимчасові діаграми ІС MAX696/697

Таблиця 18 Вибір часу затримки сігнапа RESET і часу очікування сторожового таймера

Стан виведення OSC SEL

Стан виведення OSC IN

Час очікування сторожового таймера

HODMa відразу після

норма сигналу RESET

Тривалість сигналу RESET

Низький рівень

Підключений до виходу

зовнішнього

генератора

1024 такту

зовнішнього

генератора

4096 тактів

зовнішнього

генератора

512тактов

зовнішнього

генератора

Низький рівень

Підключений зовнішній конденсатор

400 мс/47 пФхС

1,6 с / 47пф x З

200 мс / 47 пф x З

Високий рівень або не підключений

Низький рівень

100 мс

1,6 з

50 мс

Високий рівень або не підключений

Не підключений

1,6 з

1,6 з

50 мс

Примітки ктабл:

1 Якщо на висновок OSC SEL мікросхеми MAX696/697 поданий сигнал низького рівня, то вхід OSCIN може управлятися зовнішнім тактовим сигналом або між входом OSC IN і «землею» можна підключити зовнішній конденсатор Номінальна частота внутрішнього тактового генератора дорівнює 10,24 кГц Номінальна частота генератора при підключенні зовнішнього конденсатора визначається так:

Рген(Гц) = 184000 / Сген(ПФ)

2 При подачі сигналу високого рівня вхід OSC SEL повинен підключатися до VOUT а не до Vcc (Для MAX696)

Рис 134Тіповая схема підключення ІСМАХ790

Рис 135 Розташування висновків ІС MAX790/791, вид зверху

1115 Схеми контролю МП з поліпшеними характеристиками

На рис 134 і 135 показані типова схема підключення і розташування висновків ІВ MAX790/791 Ці мікросхеми аналогічні серії МАХ 690, представленої на рис 127 і 128, але мають такі переваги: споживаний струм – 70 мкА, затримку сигналу СЕ – 10 нс, вихідний струм – 250 мА (в режимі Vcc) І 25 мА

(В режимі Vbat) По розташуванню висновків ІС MAX790 сумісна з ІС MAX690 Гарантується підтримку робочого стану виходу скидання при зниженні напруги живлення (Vcc) До 1 В (Див «MaximNew Releases Data Book>, 1992, р 5-53)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)