Єфімов А Г ГУП НВЦ «спурт» Москва, Росія тел: 532-00-29, e-mail radiomtu@mailru Панін В Ф ФГУП НПП «ОПТЕКС» Москва, Росія тел: 537-29 – 05, e-mail paninv@ramblerru Лось В О НВЦ «ЕЛСОВ» Москва, Росія тел: 534-52-02, e-mail los@elsovru

Анотація – Наведено результати розробки універсального приймача супутникової інформації з різних ШСЗ дистанційного зондування Землі L-діапазону Дано оцінки перспективних схемотехнічних рішень для прийому інформації з різних ШСЗ з використанням сучасної елементної бази

I                                       Введення

в даний час в L-діапазоні функціонує ряд супутників дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) Більшість складають апарати серії NOAA, що мають різні робочі частоти і однакові тактові частоти У даному діапазоні використовується кутова модуляція із залишком несучої, що не дозволяє безпосередньо використовувати розроблену апаратуру [1] Крім того, може розрізнятися тактова частота Стає актуальним не тільки питання прийому на одну антенну систему сигналів різних частотних діапазонів, а й використання існуючих стежать антенних систем для прийому нових типів ШСЗ [2] В рамках даного проекту були опрацьовані технічні рішення, що дозволяють використовувати один універсальний приймач для прийому інформації із супутників типу NOAA

II                               Основна частина

Установка приємний частоти відбувається перезавантаженням синтезатора частоти з компютера в ручному режимі Установка тактової частоти здійснюється тумблером, вибором з двох варіантів При необхідності можливе збільшення числа значень тактової частоти На етапі відпрацювання приймального пристрою вознікпа необхідність варіювати швидкість пошуку прийнятого сигналу, за замовчуванням виставляється середня швидкість пошуку

Програма телеметрії дозволяє оцінити рівень сигналу за напругою АРУ і відхилення частоти по напрузі ФАПЧ Индицируется наявність захоплення Період записи телеметрії встановлюється програмно від 1 до 10 с Записана інформація дозволяє проаналізувати якість сеансу Для стикування з компютером обраний USB інтерфейс, що не вимагає спеціалізованого контролера записи і дозволяє передавати інформацію одночасно декільком користувачам

Програмне забезпечення дозволяє встановлювати параметри прийому в автоматичному режимі, задаючи тип ШСЗ

Був реалізований режим предсеансного контролю, коли автоматично оцінюється достовірність прийому сигналу з імітатора і видається сигнал при повному збігу кодової послідовності

Дослідна експлуатація пункту прийому показала падіння якості прийнятої інформації і короткочасна пропажа захоплення протягом сеансу через вплив потужної перешкоди на частотах близьких до прийнятої, що чітко спостерігалося на аналізаторі спектра Проблема була вирішена установкою на вході малошумні підсилювача смугасто-проникного фільтру на діелектричних резонаторах з втратами менше 1,0 дБ

Сигнал L-діапазону перетвориться на проміжну частоту, потім демодулируется, декодируется і далі, через USB-інтерфейс, прийнята інформація надходить на пристрій зберігання і обробки на базі персонального компютера

Преселектор перетворювача частоти виконаний на ПАР фільтрах Вибране значення ПЧ дозволяє забезпечити прийнятну вибірковість по дзеркальному каналу Для демодуляції сигналу з залишком несучої застосована схема фазового детектора на основі діодного балансного змішувача Керований генератор, виконаний за схемою з перетворенням частоти, дозволяє демодулювати сигнал на ПЧ Схема виділення тактової частоти дозволяє працювати з різними інформаційними швидкостями і відповідно забезпечує прийом з різних ШСЗ дистанційного зондування Землі

III                                   Висновок

Обраний підхід дозволив реалізувати універсальний приймач L-діапазону для прийому сигналів дистанційного зондування Землі з різних ШСЗ

IV                            Список літератури

[1] Єфімов А Г, Панін В Ф, Лось В О Апаратура прийому інформації дистанційного зондування Землі з ШСЗ «Метеор-ЗМ» В кн: 13-а Міжнародна Кримська конференція «СВЧ техніка і телекоммунакаціонние технології »(КриМіКо 2003) Матеріали корнференціі [Севастополь, 8-12 вересня 2003] – Севастополь: Вебер, 2003, с748-740 ISBN 966-7968-26-Х

[2] Єфімов А Г, Панін В Ф, Лось В О Універсальний пункт прийому інформації дистанційного зондування Землі з ШСЗ В кн: 15-я Міжнародна Кримська конференція «СВЧ техніка і телекоммунакаціонние технології »(КриМіКо 2005) Матеріали корнференціі [Севастополь, 8-12 вересня 2005г] – Севастополь: Вебер, 2005, с ISBN 966-7968-26-Х

UNIVERSAL L- BAND SATELLITE INFORMATION RECEIVER OF THE EARTH DISTANT ZONDING

Efimov A G

E-mail: radiomtu@mailru Panin V F

E-mail: paninv@rambierru Los’ V O

E-mail: los@elsovru

Abstract – The results of development of universal L-band receiver of the Earth distant zonding satellite information are given Perspective technical solutions to receive information from different satellite systems and use of modern base of elements are estimated

I                                          Introduction

Today a number of distant Earth zonding satellites are operating in L-band Most of them make up the apparatus of NOAA item, which have various range of working and tact frequencies The angle modulation with carrier rest is used that range This process does not allow using the developed apparatus in the problem directly [1] In addition, tact frequency may differ Thus, not only problem of receiving signals of different frequency band on one and the same antenna system, but also the use of current tracking antenna systems to receive new type satellite signals become very important [2] In this project new technical solutions allowing using one and the same universal receiver to receive information directly from satellites of NOAA type are developed (and offered)

II                                        Main Part

Reloading of frequency synthesizer from computer manually can set the reception frequency Telemetry program allows estimating the signal level according to the value of AGC voltage and deviation of frequency according to PLL voltage

Software permits to set the reception parameters automatically, putting the type of satellite

The mode of preliminary control, while trustworthiness of signal received from the imitator is automatically estimated and signal along with complete coincidence of given code set (sequence) had been realized

III                                       Conclusion

The approach chosen allowed creating the Universal L- band receiver for the Earth distant zonding signal reception from different satellites

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р