Для вимірювання характеристики спрямованості необхідно провести взаємне орієнтування випробуваної та допоміжної передавальної антен таким же чином, як і при вимірюванні коефіцієнта посилення Далі випробувану антену потрібно повернути на 20 .. 30 ° вліво і вправо від вихідного положення, уточнити напрям максимуму головного пелюстка характеристики спрямованості і записати рівень сигналу, відповідний цього направ-лению Потім, повертаючи антену на кут 360 °, записати рівні сигналу через кожні 5 або 10 ° Якщо потрібно особливо ретельно виявити «тонку» структуру задніх і бічних пелюсток, то запис рівня сигналу після проходження основної пелюстки потрібно виробляти частіше – через 2 .. 3 °, а при великому числі задніх пелюсток повертати випробувану антену плавно, записуючи послідовно максимальні і мінімальні рівні сигналу

Характеристики спрямованості вібраторних антен вертикальної поляризації (наприклад, вертикально-почярізованних антен типу «хвильовий канал» і логоперіодіческіх) не мають в горизонтальній площині чітко вираженого основної пелюстки У таких випадках під рівнем заднього пелюстки доцільно розуміти рівень сигналу, прийнятого з напряму, що відрізняється на 180 ° від напрямку максимуму характеристики спрямованості

Після отримання експериментальної залежності рівня сигналу на виході випробуваної антени від кута її повороту (характеристика спрямованості) потрібно провести обробку результатів – нормування характеристики спрямованості Нормування полягає в тому, що рівень сигналу, що відповідає максимуму головного пелюстка характеристики спрямованості, умовно * приймають рівним одиниці, а рівні сигналів, прийняті антеною під іншими кутами, підраховують по відношенню до максимального рівня Ці проміжні значення лежать в межах 0 .. 1 Розрахована залежність є нормованої характеристикою спрямованості, яку будують в полярних або прямокутних координатах Отримане графічне зображення нормованої характеристики спрямованості являє собою нормовану діаграму спрямованості

Користуючись нормованої діаграмою спрямованості, можна визначити »ширину головного пелюстка як кут, в межах якого напруга на виході антени спадає до рівня 0,7 максимального, а також нормований рівень задніх і бічних пелюсток діаграми

Приклад В процесі настройки чотирьохелементним антени типу «хвильовий канал» третього телевізійного каналу (f = 76 .. 84 МГц) вироблено вимір характеристики на частоті 80 МГц_ Потрібно побудувати нормовану * діаграму спрямованості і визначити ширину головного пелюстка діаграми,, а також нормований рівень задніх і бічних пелюсток

1 Отримані експериментальні дані заносимо в таблицю (табл 13), У колонці 1 вказуємо кут повороту випробуваної антени щодо направлення максимуму характеристики спрямованості, а в колонці 2 – відповідні цим кутах виміряні значення напруги U, мВ, на виході антени Напрямку максимуму (<