На рис 943 наведена схема включення ЦАП DAC0830 і АЦП ADC0801, використовувана для цифрової компенсації ваги тари при зважуванні Це пристрій застосовується в системах зважування, де вага вимірювальної майданчика або контейнера автоматично віднімається з повної ваги обєкта Це розширює діапазон зважування, так як запобігає передчасному зашкалювання приладу і дозволяє автоматично визначати дійсний вагу

Спочатку на ЦАП подається нульовий код і встановлюється початкове значення рівня входу системи зважування Потім виробляється перетворення вхідного сигналу системи, після чого на ЦАП подається відповідний код Таким чином, вихідна напруга ЦАП буде пропорційно вазі тари і так само вхідного напрузі, але з протилежним знаком На виході підсилювача і вході АЦП встановлюється напруга, рівне нулю, тобто вага тари буде скомпенсований (У розглянутій схемі використовується восьмизарядний АЦП) Напруга на виході ЦАП підтримується постійно, тому будь-яке наступне значення вихідного сигналу АЦП відповідає ваговій величиною відносно початкового (опорного) значення Для того щоб вихідна напруга ЦАП відповідало вхідному напрузі АЦП з необхідною точністю, обидва прилади повинні живитися від одного джерела опорного напруги Для диференціальних в \ одних сигналів може бути використаний вимірювальний підсилювач (наприклад, LM363) Висновок опорного напряжешш підсилювача LM363 може управлятися безпосередньо від ЦАП (як показано на рис 943) Це дозволить задати напругу зміщення на вході АЦП (Див «National Semiconductor», Application Note 271, 1994, p 670)

Рис 943 Схема для цифрової компенсації ваги тари

Примітка до рис Типові експлуатаційні дані для НЧ підсилювача з вихідною потужністю 12 Вт: Про вихідна потужність (навантаження 8 Ом, регулятор тембру встановлений у положення «Рівномірно *):

– музика (для загальних нелінійних спотворень 5% стабілізований джерело живлення) – 15 Вт

– безперервний режим (при рівні інтермодуляционних спотворень 0,2%, для сигналів 60 і 2 кГц, змішаних у співвідношенні 4:1 нестабшізірованний джерело харчування) – 12 Вт

Про загальні нелінійні спотворення:

– при 1 Вт, нестабілізований джерело живлення – 0,05%

– при 12 Вт, нестабілізований джерело живлення – 0,57%

Про посилення по напрузі – 40 дБ

Про фон змінного струму і шуми (нижче рівня вихідного сигналу в безперервному режимі) – 83 дБ Про вхідний опір – 250 кОм

Особливості:

1 Для стандартного вхідного сигналу: З2закоранівается R1 = 250 кОм З1 = 0,047 мкФ видалити резистор R2

3 Силовий трансформатор STANCOR Р-6609 або еквівалентний (120 В змінного тока/26 fi В з відведенням від середини обмотки, струм до 1A)

Бажано низьке значення вихідний нестабільності (відсотка нестабільності), так як в розглянутому випадку ця вели чину вказує на малу зміну вихідної напруги при зміні навантаження Вимірювати вихідну нестабільність потрібно в наступному порядку:

1 Зібрати схему відповідно до рис 71

2 Встановити опір R2 рівним повної (100%) навантаженні

3 Включити живлення Виміряти вихідна напруга в положенні 1 (без навантаження) і положенні 3 (повне навантаження)

4 Використовуючи вищенаведене співвідношення, розрахувати вихідну нестабільність Наприклад, якщо без навантаження вихідна напруга дорівнює 5 В, а при повному навантаженні – 4,999 В, то вихідна нестабільність визначається наступним чином:

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)