Володимир Володимирович Пустовойтенко народився 20 квітня 1946 року в м Кролевець Сумської області Закінчив радіотехнічний факультет Харківського політехнічного інституту (ХПІ) в 1970 році У 1985 р захистив кандидатську дисертацію Вчене звання старшого наукового співробітника отримав в 2002 р

Після закінчення ХПІ направлений на роботу в Інститут радіофізики та електроніки АН УРСР (нині – ІРЕ НАН України), в якому до 1977 р працював на інженерних та наукових посадах У 1976 р як фахівець в галузі радіофізики і радіоокеанографія запрошений на роботу в Морський гідрофізичний інститут (МГІ) АН УРСР (нині – МГІ НАН України) і з 1977 по 1981 р працював на посаді провідного інженера сектора ВЧ-техніки в Спеціальному конструк-торської-технологічному бюро (СКТБ) МГІ АН УРСР, а з 1981 р по теперішній час працює на наукових посадах у відділі дистанційних методів досліджень МГІ НАН України (з

1999 р – на посаді провідного наукового співробітника)

З перших кроків своєї трудової діяльності і по теперішній час займається питаннями дистанційного зондування морських акваторій, вкпючая експериментальні та теоретичні дослідження особливостей поширення радіохвиль різних діапазонів над морською поверхнею, вивчення особливостей розсіювання схвильованої морською поверхнею радіохвиль в різних гідрометеорологічних умовах, розробку методик обробки та інтерпретації даних і т д Брав безпосередню участь у проектуванні і створенні вітчизняних супутникових радіолокаційних засобів дистанційного зондування Світового океану, які працювали на борту вітчизняних океанографічних космічних апаратів (КА) серій «Космос-1151, -1500, -1602», «0кеан-01», «Океан-О», «С | ч-1» і «С | ч-1М»

В В Пустовойтенко можна було зустріти не тільки за робочим столом в МГІ, а й в акваторії Чорного і Середземного морів в каютах науково-дослідних суден інституту в якості наукового співробітника, вченого секретаря та начальника експедиції, на стаціонарній океанографічної платформі Морського експериментального полігону МГІ (п Кацивелі), в підрозділах конструкторського бюро космічних апаратів і систем, у навчальних аудиторіях Чорноморської філії МДУ, в яких він знайомив студентів-фізиків з сучасними досягненнями радіофізики, радіоокеанографія і супутникової океанології

В В Пустовойтенко самостійно та у співавторстві опублікував у вітчизняній і зарубіжній науч-но-технічної печатки понад 70 статей, є співавтором монографії «Радіолокація Землі з космосу » Їм зроблено більше 50 доповідей на науково-технічних нарадах, зїздах і конференціях різного рівня

У складі авторських колективів неодноразово був учасником експозицій на ВДНГ СРСР і України, нагороджений медалями ВДНГ СРСР

Вклад В В Пустовойтенко у створення та розвиток супутникових засобів і методів дистанційного зондування морських акваторій в 1989 р відзначено медаллю СРСР «За трудову відзнаку», в 1999 р – Почесною грамотою Комісії з проблем Світового океану НАН України

З 1992 р – член Програмного комітету та експерт КриМіКо по напрямку 9

Те the 60-year anniversary of Vladimir Vladimirovich Pustovoytenko

Vladimir Vladimirovich Pustovoytenko was born on 20 April 1946 in Krolevets city, Sumy region He graduated from Kharkov Polytechnic Institute (faculty of radio engineering) in 1970 He received his CSc degree in 1985 and became senior staff scientist in 2002

After graduating from Kharkov Polytechnic Institute he was assigned as engineer in the Institute of Radiophysics and Electronics at Ukrainian Academy of Sciences In 1976 he was invited to Marine Hydrophysical Institute (MHI) of NASU (Sevastopol) as the specialist in the field of radiophysics and radio-oceanography, and worked as principal engineer of HF Department at Special Design Office (MHI) Since

1981  until present he was the scientist in Department of Remote Investigation Methods (MHI) (since 1999 as a senior staff scientist)

Since the beginning of his labor activity until present his scientific interests covered remote sensing ofthe sea space, including experimental and theoretical research of radio waves propagation above the sea surface, waves scattering by choppy sea surface in different hydro-meteorological conditions, techniques of data processing and interpretation, etc He participated directly in design and creation of native satellite radar media for remote sensing ofthe Ocean, which have been operating on board of native oceanographic space vehicles “Cosmos-1151, -1500, -1602”, Ocean-01”, Ocean-0”, “Sich-1” and “Sich-1M”

Dr Pustovoytenko is the author and co-author of over 70 papers in native and foreign editions, co-author of monograph “Earth and Space Radiolocation” He presented over 50 papers at different conferences

He was awarded by “Labor Honor” medal in 1989 and diploma in 1999 for his contribution to creation and development of satellite media for remote sensing ofthe sea space

Since 1992 he is the member of CriMiCo Program Committee and specialist on topic 9

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р