Петров В А, Жукова І В, Анохін В І Харківський національний університет радіоелектроніки проспект Леніна, 14, м Харків, 61166, Україна Тел: (057) 7021587, e-mail: anohinva @ gmail com

Анотація – Розглядається поле за радиогоризонта З урахуванням форми розсіює області та середнього значення діелектричної проникності повітря Розраховані залежності інтенсивності розсіяного сигналу від кута розсіяння узгоджуються з експериментальними даними

I                                     Введення

Розсіяння радіохвиль в тропосфері досліджувалося авторами багатьох експериментальних і теоретичних робіт у звязку з явищем далекого тропосферного поширення (ДТР) Огляд і аналіз цих робіт містять монографії [1, 2] В роботі [3] наведено результати досліджень структурних особливостей тропосфери на основі вимірів параметрів сигналів, що приймаються за радиогоризонта Вираз для «ефективного поперечника розсіювання »одиниці обєму в роботі [3] використано у вигляді

де Ф (К) – перетворення Фурє функції, що описує відносні зміни діелектричної проникності в тропосфері К = ко-кд-вектор

розсіювання кд і ks – хвильові вектори основний і розсіяної хвиль, ко = | до | Ф (К) обчислювалося за результатами вимірювання залежності потужності на виході приймальної антени від кута розсіяння Θ, тобто від кута між векторами кд і ks У результаті обробки даних всіх серій вимірювань отримана оцінка Ф (| К |) ~ | К р * · *, що не узгоджується з відомою залежністю Ф (| К |) ~ До яка

відповідає теорії турбулентності Вираз

(1) випливає з роботи Букера і Гордона [4] У наступних теоретичних роботах отримані аналогічні вирази, і роль розсіювання хвиль в явищі ДТР до цих пір не цілком ясна

В роботі [5] зазначається, що при розрахунку поля за радиогоризонта на основі теорії розсіювання слід врахувати функцію обсягу F (r) і середнє значення діелектричної проникності повітря

У даній роботі досліджується залежність потужності прийнятого сигналу від кута розсіяння Θ з урахуванням зазначених факторів

II                              Основна частина

Розглядається розсіювання на «замороженої» турбулентності, коли область розсіювання F (r) опромінюється плоскою хвилею, що розповсюджується вздовж осі х:

Eo (r) = y ° EoeJ ^ ^ де X, у, Z – координати радіус-вектора точки в розсіюються обсязі, у ° – орт координатної осі у

Розсіяне поле основний поляризації в цьому випадку описується виразом [5]:

I

де R – радіус-вектор точки спостереження, | R | »| r |,ε, (Γ) діелектрична проникність повітря, що містить випадкову складову

Оскільки функція V (r) звертається в нуль за

межами області перетину вузьких діаграм спрямованості антен, інтегрування в (2) можна поширити на нескінченні межі і записати

(2) в іншій формі:

де Gy (К) і Gg (K) – тривимірні перетворення

Фурє функцій V (r) і £, (Г), Ку – проекція вектора

До на вісь ку в просторі хвильових векторів, *

– знак інтегральної згортки

В роботі [3] вираз (1) отримано виходячи зі співвідношення

I

в припущенні про одиничної щільності потоку потужності падаючої хвилі На відміну від (4), у вираз (3) входить згортка спектрів Су (К) і КФОР), і у випадку ДТР вплив 0 ^ (Κ)

на поле Ε ^ ι | може виявитися істотним Обчислення V (r) у загальному вигляді повязане з неминучими спрощеннями Тому для розрахунку Ε ^ ι | і

I Ез | I f використана сучасна обчислювальна

техніка, що дозволяє виконати обчислення з урахуванням умов вимірювань в роботі [3] і порівняти результати з даними натурних експериментів Алгоритм вкпючает програмне формування вибіркової функціїі обчислення

комплексної амплітуди поля у відповідності з (2) або (3) Математичної моделлю є вибірка, відповідна випадковому процесу з енергетичним спектромРезультати

розрахунків наведено на рис 1 Там же нанесені експериментальні точки (поданням роботи [3])

Розрахункові залежності Рс (9) узгоджуються з експериментальними даними і залежністю фактора ослаблення сигналу при ДТР від протяжності

траси для кутів розсіяння 1 ° <