Вакась В І ЗАТ Київстар ДжЕсЕм”, вул Дегтярівська, 53, Київ, 03113, Україна Тел: (38067) 2206825, e-mail: vvakas @ ieeeorg Каленик І Є Центр Укрчастотнагляд, пр Перемоги, 15 км, Київ, 03179, Україна Тел: (38044) 4228103 Поляков І Л ТОВ Парадигма, вул Пушкінська, 31-6, офіс 14, Київ, 01004, Україна Тел: (38044) 5928902, e-mail: poiak@ukrnet Черняк І П ЗАТ Київстар ДжЕсЕм”, вул Дегтярівська, 53, Київ, 03113, Україна Тел: (38067) 2207438

Анотація – У статті викладено принципи побудови мережі синхронізації для сетй мобільного звязку нового покоління також розглянуті деякі особливості технології CDMA, а саме представлена ​​методика оцінки якості адресних кодових послідовностей при наявності рассинхронизации в досліджуваному каналі звязку

I                                       Введення

Проблема синхронізації мережі мобільного звязку є складовою частиною проблеми надання якісних послуг абонентам Без узгодженої за частотою роботи обладнання вже стає неможливим надання цілого ряду новітніх послуг і вкрай важко надати традиційний сервіс на якісному рівні Однак синхронізація зонової мережі мобільного звязку має свої особливості для проблеми синхронізації на BTS (Base Transceiver Station) [1-4] Для обгрунтованого і ефективного проектування необхідно ретельне вивчення мережі GSM (або CDMA), можливість міграції розвитку мережі в напрямку наступних поколінь 3G (UMTS – Universal Mobile Telecommunications Services) і, надалі, 4G, визначення технічних даних обладнання комутації та передачі, а також перспективи розвитку мережі та радіопокриття

II                              Основна частина

в справжній час вже впроваджуються системи третього покоління (3G) і активно розробляються системи четвертого (4G) Величезна увага в цих системах приділено звязку на основі кодового поділу каналів (CDMA) Теоретично ці системи були розроблені ще в 50-х роках минулого століття, однак, через технічні труднощі, реалізація повною мірою всіх достоїнств даних систем стала можливою тільки тепер Однією з таких труднощів була необхідність в жорсткій синхронізації всіх базових станцій Система CDMA вимагає значно більш точної синхронізації між BTS, ніж в попередніх поколіннях стільникового звязку Високоточна синхронізація забезпечує привязку за часом для сигналів мережі, критичних до тимчасових зрушень (пілот-сигнали, функції Уолша, інформаційні кадри), а також синхронізацію по частоті

Технологія UMTS передбачають ще більш складну обробку сигналу синхронізації в силу своїх технічних характеристик Насамперед – це завдання стабільності сигналу в кожній BTS на рівні вимог Рекомендації ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication) G811 [5]

Як відомо, для виділення корисного сигналу з прийнятого приймачем необхідно скласти загальний сигнал і псевдосінхронние послідовності (ПСП) При цьому важливо, щоб генератори ПСП передавача і приймача працювали синхронно: інакше ПСП в приймачі не співпаде з ПСП в передавачі, і на виході приймача буде лише даремний шум Синхронізація одного передавача і приймача проблеми не становить – досить передавати додатковий сигнал, за яким здійснюється синхронізація Однак в стільникових мережах необхідно синхронізувати всі базові станції Однією з ключових особливостей систем побудованих на основі CDMA, є здійснення мякого хендовер, тобто перекпюченія між різними BTS без зміни робочої частоти При цьому мобільна станція (MS) може підтримувати звязок одночасно з декількома BTS

Варто відзначити, що нестабільність сигналу синхронізації не є єдиною причиною рассинхронизации BTS і MS Високоточна синхронізація також забезпечує привязку за часом для сигналів мережі, критичних до тимчасовим зрушенням (пілот-сигнали, що розширює кодової послідовності, інформаційні кадри), а також синхронізацію по частоті

Для оцінки якості різних послідовностей при наявності рассинхронизации в каналі звязку введемо коефіцієнт взаємного розрізнення (КВР) Визначимо його таким чином:

де 0у (о) – откпік коррелятора на свою послідовність при нульовому взаємне зсуві вхідної послідовності та еталонної послідовності при наявності рассинхронизации в каналі – Максимальне значення взаімнокорреляціонной кореляційної функції при наявності рассинхронизации в каналі 0у (о) – откпік корелятора на свою

послідовність при нульовому взаємне зсуві вхідної послідовності та еталонної послідовності при повної синхронізації

Адресні послідовності повинні вибиратися

так, щоб обидві функції Qy (m) і Qy (m) були малими при всіх \

Для моделювання використовувалися адресні коди з попередньо оптимальними початковими зрушеннями, визначеними за методикою описаної в [6] Довжина адресних кодових послідовностей становила 63 елементів (Чіпів) Моделювання проводилося на ЕОМ за допомогою пакету Octave, обробка результатів – пакета SPSS

На рис 1 показана експериментально отримана залежність КВР від відносної величини середньоквадратичного откпоненія рассинхронизации в каналі звязку приведеної до довжини одного чіпа для деяких видів послідовностей довжиною в 63 елемента

Рис 1 Результати моделювання

Fig 1 Modulation Results

III                                  Висновок

в роботі був представлений практичний матеріал, присвячений дослідженню впливу системи синхронізації на CDMA-мережу Показано, що навіть найбільш складні статистичні параметри не принесуть ніякої практичної користі при дослідженні характеристик пристроїв синхронізації якщо їх не можна виміряти експерементально, тобто оцінити за кінцевим набору даних Крім того, представлена ​​методика оцінки якості адресних кодових послідовностей, іпользуемих в технології CDMA

Отримані результати можуть бути використані як при проектуванні нової CDMA-мережі, так і при модернізації вже існуючої CDMA-системи з урахуванням міграції до 3G

IV                            Список літератури

1 Невдяев Л М Стільниковий звязок 3-го покоління,

«Звязок і бізнес» М, 2000р – 208 с

2 Сарват Д В, Персії М Б Взаімнокорреляціонние властивості псевдовипадкових і родинних послідовностей. ТІІЕР, 1980, № 5, с65-90

3    Stefano BregnI, Lucia Barbleri “Experimental evaluation of the impact of network frequency synchronization on GSM quality of service during handover”, GLOBECOM 2003 – IEEE Global Telecommunications Conference, no 1, Dec

2003,        pp 3457-3461

4    Mobile Switch Centre (MSC) and Base Station Controller (BSC) Synchronization Symmetricom Application Note: wwwsymmetricomcom

5    ITU-T Recommendation G811 (09/97) “Timing characteristics of primary reference clock”

6 Лебедєв О М Поляков I Л Вплив зсув1в адресних код1в на ΪΧ кореляц1Йн1 властівост:. Наук bictI НТУУ ΚΠΙ. -2001, № 6 с15-20

SYNCHRONIZATION SIGNALS QUALITY IN ADVANCED MOBILE COMMUNICATION NETWORKS

Vyacheslav I Vakas PJS “Kyivstar GSM” Technical Directorate 53, Degtyarivska Street 03113, Kyiv, Ukraine phone: (38067) 2206825, e-mail: vvakas@ieeeorg Iliya E Kalenik Ukrainian State Centre of Radio Frequencies 15km, Peremogy Avenue, 03179, Kyiv, Ukraine phone: (38044) 4228103 Igor L Polakov PJS “Paradigma”

31B, Pushkinska Street, Kyiv, 01004, Ukraine phone: (38044) 5928902, e-mail: polak@ukrnet Irina P Chernyak PJS “Kyivstar GSM” Technical Directorate 53, Degtyarivska Street 03113, Kyiv, Ukraine phone: (38067) 2207438

Abstract – Presented In this paper are the basic principles of the formation synchronization network for PLMN CDMA The results of correlation properties research of code sequences with the help of a mutual discrimination factor (MDF) at presence of mistiming distortions in a communication channel are submitted

I                                        Introduction

In the paper is devoted to development methods create and planning synchronization network for next generation mobile networks The questions of synchronization of the primary network are most important

II                                       Main part

Modern Mobile Network need in good synchronization on BTS level too Mutual discrimination factor (MDF) maybe parameter of synchronization quality The method of modulation was worked out in this investigation It’s presence of mistiming distortions in a communication channel are submitted Planning synchronization network of modern mobile network is optimal for BTS level

III                                      Conclusion

In paper are considered basic principles of the planning of synchronization networks for Next Generation Network (Mobile Network) The results of correlation properties research of code sequences with the help of a mutual discrimination factor (MDF) at presence of mistiming distortions in a communication channel are submitted

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р