У цій главі розповідається про швидкодіючих (широкосмугових) схемах, які будуються переважно на базі операційних підсилювачів або являють собою додаткові варіанти використання можливостей операційних підсилювачів Питання тестування, пошуку та усунення несправностей цих пристроїв детально розглядаються в розділі 6 Відзначимо, що в схемах цієї глави зірочкою позначені плівкові резистори з точністю 1% (якщо не вказано інше)

Підсилювач ЦАП

На рис 51 показаний підсилювач вихідного сигналу швидкодіючого 12-розрядно-го ЦАП (цифро-аналоговий перетворювач, див розділ 9) На рис 52 представлена ​​осциллограмма встановлення вихідного сигналу з точністю до 0,01% за 280 нс (В) для випадку, коли всі біти вхідного коду одночасно (стрибком) переходять у стан «Включено» (А) (Див «Linear Technology», Application Note 47, p 32)

Двоканальний видеоусилитель

На рис 53 показаний простий варіант обєднання сигналів двох видеоусилителей для передачі по 75-омному кабелю Потрібний підсилювач активізується згідно

таблиці істинності (див табл 51) До підсилювачам подібного призначення висуваються жорсткі вимоги щодо різниці коефіцієнтів посилення (не більше 0,02%) і диференціального фазового зсуву (НЕ більше 0,1 °) Включення послідовно з 75-омним кабелем додаткового резистора з опором 75 Ом (узгодження по входу) призводить до того, що при розмаху напруги на вході кабелю 2 В розмах напруги на узгодженому навантаженні буде дорівнює 1 В (Див «Linear Technology», Application Note 47, p 33)

Ріс53

Схема двоканального видеоусилителя

Таблиця 51Табліца істинності для двоканального видеоусилителя

Стан входу

Вихід A1

Вихід A2

5 У

Активний

Неактивний

0B

Неактивний

Активний

Простий видеоусилитель

На рис 54 показана проста версія видеоусилителя, зображеного на рис 53, який має тільки один відеоканал Посилення сигналу з коефіцієнтом 10 забезпечується в смузі пропускання 55 МГц (Див «Linear Technology», Application Note 47, p 33)

Підсилювач для прийому сигналу з кабелю

На рис 55 показаний диференційний підсилювач, застосовуваний для прийому сигналу з розподільного кабелю Диференціальний вхід забезпечує придушення синфазного сигналу Основні вимоги, яким повинен відповідати подібний підсилювач, зводяться до наступного: різниця коефіцієнтів підсилення по обох входів – не більше 0,02% і диференційний фазовий зсув – не більше 0,1 ° Застосована тут мікросхема має окремий вхід для регулювання режиму підсилювача по постійному струму (Див «Linear Technology», Application Note 47, p 33)

Рис 5А Схема простого видеоусилителя

Рис 5J Схема для прийому сигналу з кабелю

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)