На рис 779 наведено приклад включення інтегральної мікросхеми MAX773, що забезпечує вихідна напруга 24 В і струм навантаження 30 мА при вхідній напрузі 5 В У табл 711 представлені списки фірм, що постачають компоненти схем (Див «Maxim New Releases Data Book», 1995, p 4-151)

Ріс779

Підвищуючий перетворювач 5/24 В з фіксованим вихідним напругою

Примітка до рис Залежність вихідної напруги івих від величини опорного напруги UREF і опорів резисторів R1 і R2 виражається співвідношенням:

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)