АЦП перевіряють, подаючи на вхід напруга певної величини і одночасно контролюючи наявність на виході відповідного цифрового значення Наприклад, в АЦП, зображеному на рис 91, фіксоване значення напруги в інтервалі від 0 до +10 В подається на висновок 2 компаратора Al, а відповідне цифрове значення можна зчитувати або з висновків 5-14 мікросхеми DAC-10, або з шин між DAC-10 і регістром послідовних наближень SAR2504 На шинах потенціал логічної 1 дорівнює +5 В, а потенціал логічного 0 – 0 В, або потенціалу «землі»

Необхідно врахувати, що виведення 2 регістра послідовних наближень SAR2504 – це послідовний цифровий вихід Його краще контролювати за допомогою осцилографа Частоту, на якій здійснюється перетворення (Від 1 до 2 МГц), перевіряють на тактовій вході (вивід 13 SAR2504) Для початку кожного циклу перетворення на вивід 14 мікросхеми SAR2504 повинен надходити вхідний стартовий сигнал (як правило, від системного мікропроцесора) Наприкінці циклу перетворення з виведення 3 (завершення перетворення) вихідний сигнал подається на мікропроцесор (вказується стан процесу перетворення: завершено повністю чи ні)

Рис 91 Типова схема АЦП

Примітка до рис Резистори R1, R2 і Ю повинні мати точність 0,025% Компаратор A1 типу RM4805, R \ f111 або аналогічний Джерело опорного напруги типу Ref-02 або аналогічний Рекомендовані типи стабілітронів S1 і S2 – HP5082

Якщо вихідні сигнали мають незначні відхилення від норми, то можна підкоригувати їх, використовуючи підлаштування потенціометр R7 для низького рівня сигналу (при вхідній аналоговому сигналі, рівному нулю, на всіх цифрових виходах повинен бути логічний 0), або призвести підстроювання опорної напруги +5 В для високого рівня сигналу (при вхідній аналоговому напрузі, рівному +10 В, на всіх цифрових виходах повинна бьггь логічна 1) Якщо вихідні сигнали відсутні або не відповідають нормі, то можлива несправність DAC-10, компаратора A1 або регістра послідовних наближень SAR2504 Следуетот- мітити, що точність схеми багато в чому залежить від точності резисторів Rl, R2 і R3

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)