Як показує досвід, основні проблеми в джерелах живлення повязані з помилками при виконанні монтажних зєднань, несправними або неточно підібраними елементами схеми і, можливо, з помилками при перевірці Всі зазначені несправності можна визначити за допомогою основних методів перевірки напруг, опорів і послідовного контролю правильності виконання зєднань Однак джерела живлення з імпульсним керуванням і імпульсні стабілізатори мають ряд особливостей – найчастіше проблеми виникають при первинній перевірці експериментальної схеми Далі розглядаються найбільш загальні проблеми пошуку несправностей для цього типу джерел живлення і стабілізаторів

Паразитна звязок з «землею»

На рис 74 показані типові умови утворення контуру паразитного звязку з «землею» Генератор подає сигнал напругою 5 В на навантаження опором 50 Ом в експериментальну схему, що призводить до протіканню струму величиною 100 мА Зворотний шлях для цього струму ділиться між проводом «землі» генератора (зазвичай це екран на кабелі з байонетним розємом) і вторинним заземлюючим контуром, який утворений заземлюючим проводом вимірювального кабелю осцилографа (екрануючому оболонкою) і заземлюючими проводами трьохконтактних мережевих розємів генератора і осцилографа

Якщо прийняти, що через паразитний заземлюючий контур протікає струм 20 мА, а опір заземлюючого проводу осцилографа складає близько 0,2 Ом, то на екрані осцилографа буде реєструватися паразитний сигнал напругою 4 мВ Проблема набагато серйозніше при великих значеннях струму, а також у разі проходження ВЧ сигналів, коли збільшиться значення індуктивної складової опору заземлюючого екрану кабелю осцилографа Найбільш просте рішення проблеми – використовувати розвязуючий трансформатор для осцилографа З цією метою необхідно доторкнутися вимірювальним висновком кабелю осцилографа до заземлювального зажиму осцилографа, підключеного до проводу «землі» експериментальної схеми На екрані осцилографа повинна зявитися рівна лінія Будь-який сигнал, реєстрований в цій ситуації на екрані, – наслідок проходження помилкового сигналу по паразитного заземлюючого контуру або взаємних перехресних наведень

Рис 74 Бліяніе паразитного заземлюючого контуру

Примітка до рис Екрануюча оболонка вимірювального кабелю осщтографа утворює паразитную ланцюг для проходження поворотного струму генератора

Компенсація вимірювального кабелю осцилографа

При перевірці схем імпульсних джерел живлення необхідно завжди зясовувати правильність компенсації вимірювального кабелю осцилографа Ця проблема особливо актуальна при використанні дільників змінного струму (наприклад, кабелю 10X), коли потрібно дуже точно підібрати ослаблення по постійному струму Якщо цього не зробити, НЧ сигнал спотвориться, а ВЧ сигнал буде мати невірну амплітуду Слід памятати, що на звичайних частотах перемикання імпульсних джерел живлення форма сигналу може бути нормальною, так як у вимірювального кабелю на цих частотах ємнісний характер опору, в силу чого відразу, можливо, і не вдасться зафіксувати невірне значення амплітуди

Наведення в заземлювальному проводі з затискачем

Не рекомендується проводити будь-які вимірювання у схемі імпульсного стабілізатора з заземленням стандартними проводами з затискачами типу «крокодил * Такий затиск необхідно замінити спеціальним припаяним наконечником Стандартний заземлення з затиском може діяти як антена, яка вловлює електромагнітні та інші випромінюються сигнали Якщо є підозри

про наявність паразитних перехресних наведень через кабелю осцилографа, слід повторити тест, описаний для паразитного контуру заземлення

Вимірювання на елементах

Всі вимірювання (вихідної напруги, пульсацій і тд) слід проводити на елементах схеми, а не на проводах, які до них підключені Це попередження дуже важливо, так як дроти мають певні і часом відчутні

розміри Наприклад, імпульсний стабілізатор постійної напруги (один з x, що описані в цьому розділі) виробляє сигнал або імпульси прямоуголь-ой форми У свою чергу, ці імпульси подаються на вихідний конденсатор в більшості випадків) Типовий стабілізатор може генерувати викиди напруги в провідниках підключення конденсатора величиною близько 2 В на дин дюйм (25,4 мм) Чим далі від конденсатора проводяться вимірювання, тим перевищене значення напруги викидів

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)