Вольвач О Є, Вольвач Л Н, Стрепко І Д НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» РТ-22, Кацивелі, м Ялта, 98680, Україна тел: (0654) 237152, e-mail: volvach @ craocrimeaua

Анотація – Розроблено та введено в дію новий радіометр на довжину хвилі 18 см для проведення спостережень мазерного джерел випромінювання в лінії молекули ОН на 22-му радіотелескопі КрАО Проведено цикл спостережень областей зореутворення в лінії молекули ОН на частотах 1665, 1667 і 1720 МГц із спектральним дозволом 0,02 км / с

I                                      Введення

Джерела мазерного випромінювання в лінії основного стану ^ Πι / 2 молекули ОН (на частотах 1612 ГГц, 1665 ГГц, 1667 ГГц, 1720 ГГц), відкриті понад 40 років тому, асоціюються з масивними молодими зірками і понад компактними НИ областями [1] Області випромінювання мають вельми малі кутові розміри, а їх випромінювання, що мають відносно велику інтенсивність, спостерігається в дуже вузькій смузі частот Характерним властивістю цих обєктів є те, що інтенсивність їх випромінювання і поляризація можуть помітно змінюватися з часом, бо свідчить про нестаціонарності процесів, якими ці випромінювання викликаються Статистичні дослідження часових характеристик джерел мазерного ліній ОН і виявлення можливих закономірностей є актуальним завданням вивчення процесів зореутворення

На радіотелескопі РТ-22 НДІ КрАО створений не-охолоджуваний приймач з підсилювачем на НЕМТ транзисторах і режекторним фільтром для придушення частоти мобільного звязку

II                                     Апаратура

в 2005 г РТ-22 НДІ КрАО оснащений новим прийомним пристроєм на довжину хвилі 18 см з використанням неохолоджуваного малошумящего СВЧ транзисторного підсилювача (МШУ), виготовленого в АТ «МІРРАД» Особливістю даного приймального пристрою є наявність режекторного фільтра для придушення перешкоди операторів мобільного звязку На рис1 приведена структурна схема приймального пристрою Вхідні МШУ з пристроями перетворення сигналів до проміжної частоті і сінхронізуємий гетеродином розташовані в первинному фокусі РТ-22 Проведено дослідження параметрів системи радіотелескоп-радіометр в режимі одиночної антени Методика спостережень наведена в роботі [2]

Радіотелескоп встановлювався по черзі на радіоджерело і на точку, віддалену від нього на 5 величин головного пелюстка діаграми спрямованості на рівні 0,5 (джерело – фон) Залежно від інтенсивності випромінювання джерела проводилася серія з 6-10 вимірювань, після чого розраховувалося її середнє значення, і оцінювалася середньоквадратична помилка середнього

Шумова температура системи визначалася за калібрувальним джерелами: Vir-A, Cas-A, Cyg-A, Tau-A Перед кожним вимірюванням шумової температури

Рис 1 Структурна схема приймального пристрою на довжину хвилі 18 см

системи, точність наведення на джерело визначалася скануванням

Fig 1 Receiver flow chart for 18 cm wavelength

III                                   Спостереження

в травні-липні 2005 г з використанням нового радіометра проведені спостереження більше 100 областей зореутворення в лінії молекули ОН на частотах 1612, 1665, 1667 і 1720 МГц Це джерела мазерного випромінювання, повязані як з зірками раннього спектрального класу, так і відносяться до джерел мазерного випромінювання, повязаними з зірками пізнього спектрального типу Для реєстрації сигналу використовувався Фурє спектр аналізатор паралельного типу [3]

На рис 2 наведені виміряні спектри джерел [4, 5] По горизонтальній осі відкладена швидкість в км / с, по вертикальній – антенна температура в К Над кожним графіком вказані координати (в1950) і назва джерела

IV                                   Висновок

Введення в дію неохолоджуваного радіометра на частоту 16 ГГц, дало можливість розширити діапазон досліджень джерел мазерного випромінювання За спостереженнями областей зореутворення в лінії молекули ОН на частотах 1612, 1665, 1667, 1720 МГц з використанням 22-м радіотелескопу отримані нові дані про спектри мазерного джерел

Робота частково підтримана грантом INTAS 1А 03-59-114

Рис 2 Спектри мазерного джерел в лінії молекули ОН на довжині хвилі 18 см

Fig 2 ОН 18-ст spectra of maser sources

V                              Список літератури

[1]    Weaver, Η, Williams, D R W, Dieter, N H, &amp Lum, W T H 1965, Nature, V208, P29

[2] Volvach AE, Strepka ID І 2004,14 th International Crimean Conference «Microwave and telecommunication technology», Sevastopol, Ukraine P758-759

[3] Voivach AE, Strepka ID, Nikitin PS, Voivacii LN, Shulga V М, Antufeev AB, Mishenko VV H 2003, 13th International Crimean Conference «Microwave and telecommunication technology», Sevastopol, Ukraine P776-777

[4] Вольвач AE, Вольвач Л H, Зубрин С Ю, Шульга В М, Антюфеев А В, Мишенко В В І 2005, 5-а Українська конференція з перспективних космічних досліджень, Євпаторія, Збірник тез С37

[5] Вольвач О Є, Вольвач Л Н, Стрілка І Д,

Шульга В М І 2006, Известия КрАО, 102, у пресі

THE SPECTRAL OBSERVATIONS IN 18-cm HYDROXYL EMISSION LINE WITH RT-22 CrAO

Volvach A E, Volvach L N, Strepka I D

Crimean Astrophysicai Observatory RT-22, Yalta, 98680, Uiiraine Ph: (0654) 237152, e-mail: voivach@craocrimeaua

Abstract – The no cooled 18-cm radiometer for maser sources observations has been introduced into operation at 22-m radio telescope CAO Presented in this paper are observations of the star-forming regions with spectral resolution of 0,02 km s^ at 1612 GHz, 1665 GHz, 1667 GHz and 1720 GHz obtained using 22-m Simeiz telescope

I                                        Introduction

^ΠΐβΟΗ masers (1612 GHz 1665 GHz 1667 GHz 1720 GHz) discovered nearly 35 years ago have been considered as massive young stars and ultra compact H II regions [1] Line profiles of OH masers are very characteristic: they are U- shaped

II                                       Equipment

The 16 GHz no cooled radiometer was introduced into operation at 22-m radio telescope CAO Low Noise Amplifier was designed and manufactured by Joint-Stock «Mirrad» with the help of Crimean Astrophysicai Observatory Amplifier, phase and amplitude calibration units have been installed in the primary focus of the antenna

Focusing has been carried out by measuring power pattern from observations of radio sources Taurus-A, Virgo-A, Cas-A and Cygnus-A System equivalent flux density (SEFD) is measured by observing the strongest radio sources [2]

Prior to intensity measurements, we have determined the source position by scanning Antenna temperature from the source was defined as the difference between the radiometer responses averaged over 30 s at two different antenna positions Depending on emission intensity, we have carried out a series of 6-20 measurements and then calculated the mean signal intensity and estimated the RMS error

III                                      Observations

OH 1612, 1665, 1667, 1720-MHz masers observations have been carried out using 22-m radio telescope in May-July

2005  Observations have been carried out using the spectrum analyzer [3] The spectra of OH 18-cm maser sources are presented in Fig2 [4,5] Horizontal scale is velocity in km s\ Vertical scale is flux density in Jy Coordinates (B1950) and source names are specified at each raph

IV                                      Conclution

16 GHz no cooled Low Noise Amplifier was introduced into operation at 22-m radio telescope That gives the possibility to start 16-GHz maser observations New data about the spectra of OH maser sources using 22-m radio telescope have been obtained

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р