Для чіткого спрацьовування практично схема будь-якого реле часу, крім цифрових, повинна містити якийсь пороговий елемент, який залежно від прикладеної до нього напруги або протікає через нього струму різко стрибком змінює свої характеристики У пропонованому реле часу таким пороговим елементом обраний тунельний діод Як відомо, при збільшенні прямого струму через

Рис 6 Принципова схема з тунельним діодом

тунельний діод падіння напруги на ньому мало, але після досягнення критичної точки воно різко збільшується Принципова схема наведено на рис 6

Схема харчується негативною напругою 12 В Резистор R1 і конденсатор С1 утворюють Времязадающій ланцюг Тому при замиканні контактів тумблера В1 починає заряджатися конденсатор С1 і напруга на ньому поступово збільшується Зростає напруга на затворі і на витоку польового транзистора Т1 Тому збільшується емітер-ний струм транзистора Т2, а значить і струм через тунельний діод Д1 Але падіння напруги на тунельний діод ще недостатньо для відмикання транзистора ТЗ При досягненні струму через тунельний діод критичної точки напруга на ньому різко зростає і відмикається транзистор ТЗ При цьому спрацьовує реле Р1, контакти якого включають або вимикають виконавче пристрій, що не показане на схемі Конденсатор С2 запобігає спрацьовування тунельного діода від впливу наведень Резистори R3 і R4 обмежують струми у відповідних ланцюгах Час спрацювання пристрою залежить від твору RlxCl Тому підбором опору резистора або установкою змінного резистора можна змінювати це час

Автор рекомендував використовувати електромагнітне реле тала РЕС10, паспорт РС4524303 (РС4529031-04 відповідно до Держстандарту 16121-86) Опір його обмотки становить 120 Ом

Тому при опорі резистора R4 120 Ом струм обмотки реле складе 50 мА Такий струм відповідає лише току спрацьовування цього реле, і напруга на ньому буде дорівнює 6 В Водночас мінімальний робочий напруга реле зазначеного типу – 9 В Тому опір резистора R4 має бути зменшено до 39 Ом з допустимою потужністю розсіювання 0,25 Вт

Джерело: На допомогу радіоаматори Випуск 26: Інформаційний огляд для радіоаматорів / Упоряд В А Нікітін – М: НТ Прес, 2007 – 64 с: Ил – (Електроніка своїми руками)