На рис 8106 наведена схема включення ИС понижуючого стабілізатора з ши-ротно-імпульсноі модуляцією MAX714, який забезпечує отримання вихідної напруги +5 В при живленні від пяти гальванічних елементів На рис 8107 показана залежність ККД від струму навантаження Схема має високий ККД, так як імітує роботу лінійного стабілізатора з низьким падінням напруги і «наздоганяє знижувати напругу батареї Вхідна напруга становить 52-11 В При UBX = 6 В струм спокою дорівнює 1,4 мА, максимальний струм навантаження – 500 мА, а ККД – 95 ° о при UBX = 6 В і струмі навантаження 100 мА (Див «Maxim Battery Management Circuit Collection», 1994, pp 28, 29)

Рис 8106 Отримання напруги 5 В від пяти елементів

Примітка до рис Відключення інтегральної мікросхеми відбувається при значенні напруги на виводі 1 менше 0,25 В, включення – при напрузі, що перевищує UBX – 0,5 В

Рис 8107 Залежність ККД схеми від струму навантаження

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)