Відмінністю цього варіанту комутатора від описаних вище є можливість адресації викликів, що надходять на центральний пульт, одному з абонентів Така необхідність виникає, наприклад, якщо чергового центрального пульта з якихось причин викликати не можна Отже, комутатор може працювати в двох режимах: коли всі виклики надходять на центральний пульт і коли відбувається переадресація викликів з центрального пульта заздалегідь визначеному абоненту

За принциповою схемою (рис 413) харчування подано вимикачем Q1, мікротелефонні трубки всіх апаратів знаходяться в початковому стані, а всі перемикачі – в показаних положеннях Положення контактів перемикача SA11 визначає перший режим роботи пристрою

Рис 413а Схема комутатора з розширеними можливостями

Рис 4136 Схема комутатора з розширеними можливостями

Нехай черговому на центральному пульті необхідно звязатися з абонентом Е1 Для цього контакти перемикача SA1 треба перевести в нижнє (за схемою) становище і натиснути кнопку SB1 «Виклик» При цьому змінна напруга з обмотки II трансформатора ТР1 подається на телефонний апарат Е1 по ланцюгу: верхній (за схемою) висновок обмотки II трансформатора ТР1, мостовий випрямляч VD25 і світлодіод HL11, контакти кнопки SB1 і перемикача SA11, резистор R39, телефонний апарат Е1, нормально замкнуті контакти перемикача SA1E2, нижній (за схемою) висновок обмотки II трансформатора ТР1 (точка б) В апараті Е12 лунає дзвінок, абонент знімає трубку і починає вести розмову При цьому розмовний струм по колу: плюсової провід джерела живлення, телефонний апарат Е1, резистор R39, прикінцеві контакти перемикача SA11, нормально замкнуті контакти кнопки SB1, мікрофон ВМ1 і телефон BF1 телефонної трубки центрального пульта, загальний провід джерела живлення

Світлодіод HL11 необхідний для контролю справності лінії звязку: якщо вона справна, то в момент натискання кнопки SB1 світлодіод горить

Коли абонент Е1 бажає звязатися з центральним пультом, він знімає мікротелефонну трубку свого апарату При цьому ланцюг замикається через внутрішній опір апарату Е1, на базу транзистора VT6 подається позитивне напруга, транзистор відкривається і спалахує світлодіод HL1 Одночасно відкривається транзистор VT1 і на вхідних висновок 1 елемента DD11 подається напруга високого рівня (падіння напруги на резистори R3 при протіканні через нього колекторного струму транзистора VT1) При цьому на виході елемента DD11 зявляються імпульси звукової частоти, наступні з періодом 4-5 с Вони виробляються двома генераторами, виконаними на елементах НЕ мікросхеми DD2 На елементах DD21, DD22 і DD23 виконаний генератор, наступних з періодом 3-5 с, а на елементах DD24 .. DD26 – генератор звукової частоти Залежно від стану контактів реле К132 генератор на елементах DD24, DD26 виробляє імпульси двох частот: 400 або 800 Гц Таким чином, в даному випадку на виході елемента DD12 будуть імпульси частотою 400 Гц Вони посилюються за потужністю транзистором VT2 і через змінний резистор R2, службовець регулятором гучності, надходять на звуковий випромінювач НА1 (зрозуміло, контакти вимикача звукового сигналу SA12 при цьому повинні бути замкнуті) Черговий центрального пульта чує переривчасті звукові сигнали виклику і бачить палаючий світлодіод HL1, абонент же Е1 прослуховує в мік- ротелефонной трубці сигнал «довгі гудки», що надходить у лінію через емітерний перехід транзистора VT6 з дільника напруги R33R34 Сигнали «довгі гудки», що надходять в лінію, формуються генератором імпульсів звукової частоти і генератором інфранизьких частоти, зібраним на елементах DD33, DD34

Період проходження імпульсів на його виході визначається станом контактів реле К123 і перемикачів SA12 .. SA102 Отже, якщо всі контакти перемикачів SA1 .. SA10 знаходяться у вихідному (показаному на схемі) положенні, в лінію надходять сигнали «довгі гудки», а якщо контакти хоча б одного з цих перемикачів будуть в іншому положенні (тобто з центрального пульта ведеться розмова з ким-небудь з абонентів) – «короткі гудки» (період їх проходження близько 1 с) Таким чином, при надходженні виклику черговий центрального пульта повинен переключити контакти одного або декількох перемикачів SA1 .. SA10 відповідно з палаючими світлодіодами У розмові при цьому можуть брати участь кілька абонентів

Звернемося до роботи комутатора в другому режимі, при якому рухомі контакти перемикача SA11 повинні бути в нижньому (за схемою) положенні Телефонний апарат, який приймає всі виклики, на схемі умовно позначений ΕΝ Це може бути один з апаратів ЇЇ . НЕЮ, який у цьому випадку відключають від відповідної лінії, а також додатковий телефонний апарат У будь-якому випадку він повинен знаходитися в іншому приміщенні, ніж сам комутатор, інакше втрачається сенс роботи в другому режимі

Припустимо, що абонент Е1 зняв трубку При цьому відкривається транзистор VT19, спрацьовує реле К13 і його контакти К13Л, перемикаючись, подають напруга живлення на реле КЕ . К1Е Відкривається транзистор VT6, що призводить до спрацьовування реле К1, контактами КЕ1 воно самоблокується, а контакти КЕ2 підключають лінію апарату Е1 до делителю напруги R35, R36 В лінію надходять сигнали «довгі гудки» Частота звукового сигналу в даному випадку становить не 400, а 800 Гц (оскільки контакти К132 підключають резистор R8 паралельно Времязадающій резистору R9) Підвищена частота звукового сигналу дозволить зухвалому абоненту визначити, в якому режимі працює комутатор і чи є хто-небудь на центральному пульті Очевидно, що високий тон сигналу говорить про відсутність телефоніста

У цьому випадку реле К11, кероване імпульсами генератора на елементах DD2E. DD23, починає періодично подавати змінне викличний напруга на апарат ΕΝ від обмотки II трансформатора ТІ Коли трубка цього апарата знімається в момент знаходження контактів К1ЕЕ К1Е2 у вихідному положенні, відкривається транзистор Утю і спрацьовує реле К12 При цьому контакти К121 знімають напругу живлення з емітера транзистора VT4, що обезструмлює реле ΚΙ 1, і зєднують бази транзисторів VT6 .. VT15 через діоди VD14 .. VD23 і резистор R33 із загальним проводом Тому зняття трубок телефонних апаратів Е2 .. Е10 не приводить до спрацьовування реле К2 .. К10 Абоненти Е1 і ΕΝ можуть вести розмову Струм по колу: загальний провід, емітерний перехід транзистора VT16, нормально замкнуті контакти К1Е2, телефонний апарат ΕΝ, нормально замкнуті контакти К1Е1, прикінцеві контакти К122 і КЕ2, нормально замкнуті контакти SA11 перемикача SA1, резистор R39, телефонний апарат Е1, емітерний перехід транзистора VT19, «плюс» джерела живлення

При знятті телефонної трубки будь-якого з апаратів Е2 .. Е10 в ній прослуховуються сигнали «короткі гудки» високого тону (800 Гц)

Після повернення всіх трубок на важелі прилади комутатора приймають початковий стан (реле К1 .. К13 знеструмлені)

Визначимо призначення інших деталей комутатора Діоди VD3 .. VD13, VD24, VD26 захищають відповідні їм транзистори від пробою напругою самоіндукції, що виникають на обмотках реле К1 .. К13 Діоди VD1, VD2 виключають протікання струму елемента DD23 через колекторний перехід транзистора VT4, реле К11, К1 .. К10 і далі на базу транзистора VT1 Без них через базу транзистора VT 1 став би протікати невеликий струм, який викликає відкривання транзистора і подачу напруги високого рівня на вхідний вивід 1 елемента DD11 мікросхеми DD1 Але таке може статися лише при знятті трубки одного з телефонних апаратів Резистор R1 виключає мимовільне відкривання транзистора VT1, що підвищує надійність роботи пристрою Конденсатор С7 виключає брязкіт якоря реле К13 при короткочасному розмиканні його ланцюга живлення перемикаються контактами реле К1 .. К10 Резистор R38 забезпечує транзистору VT16 надійне відкриття, подаючи позитивне напруга на його базу

У цьому комутаторі використовуються в основному такі ж деталі, як і в описаних раніше пристроях: реле К1 .. К11 і К13 – РЕС47 (паспорт РФ4500417) К12 – РЕС22 (паспорт РФ4500131) Трансформатор ТР1 виконаний на стрічковому магнітопроводі ШЛ 16×25 Його обмотка I містить 2200 витків дроту ПЕВ-2 0,10, обмотка II – 400 витків дроту ПЕВ-2 0,12, обмотка III – 270 витків дроту ПЕВ-2 0,23 Звуковий випромінювач НА1 – типу ВП-1 або капсуль ДЕМШ-1АКоммутатор зібраний в корпусі, аналогічному за формою і розмірами зображеному на рис 410 Для забезпечення можливості швидкого перемикання ліній телефонних апаратів використані розємні зєднувачі типу ОНЦ-ВГ (магнітофонні гніздо і вилка)

Джерело: Виноградов Ю А та ін, Практична радіоелектроніка-М: ДМК Пресс – 288 с: Ил (На допомогу радіоаматори)