Рухівець О В, Дзісяк А Б, Гусинський А В Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки м Мінськ, 220013, Білорусь тел +375 17 293-8496, e-mail: wsertum@yandexru, http :/ / wwwmwmlabcom

Анотація – Проведено дослідження ефективної потужності випромінювання стільникових телефонів і мікрохвильових печей для діапазон частот 0,01-8,3 ГГц

I                                       Введення

в результаті життєдіяльності людства за останні 30 років рівень електромагнітного випромінювання зріс на кілька порядків Протягом свого життя людина знаходиться під їх впливом Широкий діапазон частот від одиниць Гц до тисяч ГГц такого випромінювання може впливати на стан людського організму на молекулярному рівні і відображатися на наступних поколіннях У повсякденному житті високочастотні електромагнітні поля виникають при комутаційних процесах в електричних мережах, пристроях і побутових приладах Вони становлять серйозну загрозу не тільки безпосередньо користувачам або операторам цих пристроїв, а й людям, випадково потрапили в небезпечну зону дії цих випромінювань Однак досліджень у цій області надзвичайно мало і однозначних результатів поки не отримано У даній роботі досліджується ефективна потужність випромінювання стільникових телефонів і мікрохвильових печей, спираючись на методику викладену в ГОСТ 16842

II                               Основна частина

Для вимірювання ефективної потужності пристроїв методом заміщення (ГОСТ 16842) використовувалася відкрита вимірювальна майданчик

Майданчик була перевірена і відкалібрована на всіх частотах вимірювань при горизонтальної та вертикальної поляризації радіохвиль

При вимірі методом заміщення розташування пристроїв, що відображають електромагнітні хвилі, на майданчику була таким же, як і при калібруванні майданчика

Випробний пристрій розміщувалося на вимірювальній майданчику в місці, де під час калібрування майданчики перебувала випромінює антена

Малогабаритну піч НВЧ з еквівалентом навантаження розміщували в центрі поворотного столу з ізоляційного матеаріала висотою 1,5 м

Вимірювальну антену встановлювали в місці її знаходження при калібруванні майданчика на відстані не менше 3 м від площини розкриву вимірювальної антени до досліджуваного пристрою

де Ро – потужність, аналізатора спектра, Вт f-частота вимірювання, ГГц Sn – ефективна площа випромінюючої антени, використовуваної при калібруванні, на частоті вимірювання, м ^ к – коефіцієнт калібрування майданчика а-загасання кабелю випромінюючої антени

Визначалося значення ефективної потужності випромінювання від досліджуваного пристрою (в децибелах щодо пікоВатт) за такою формулою:

Схема проведення експериментальних досліджень стільникових телефонів Sony Ericsson К500, Sony Ericsson T610, Alcatel 511, Samsung N500 на частоті 900 МГЦ, наведена на малюнку 1:

Рис 1 Схема проведення експериментальних досліджень

Fig 1 Generator fiow chart

Таблиця 1 Експериментально отримані

результати Table 1 Experimental results

Стільникові

телефони

Sony

Ericsson

К500

Sony

Ericsson

T610

Alcatel

511

Samsung

N500

Р з без оптично прозорого пристрою, mkW

635

702

587

535

Р з з оптично прозорим пристроєм, dBpW

59

73,2

60,1

56,7

Робоча частота мікрохвильових печей становить 2,45 ГГц З різних причин частина електромагнітного поля, призначеного для розігріву їжі, проникає назовні, особливо інтенсивно, як правило, в районі правого нижнього кута дверцята

У Росії діють санітарні норми безпеки для СВЧ-ланцюгів (СН № 2606-83) Згідно з цими санітарним нормам, величина потужності потоку енергії електромагнітного поля не повинна перевищувати 10 мкВт / см ^ на відстані 50 см від будь-якої точки корпусу печі при нагріванні 1 л води

Виміри проводилися на вимірювальній майданчику, вільної від сторонніх віддзеркалень

Аналізатор спектра налаштовувався на робочу частоту випробуваної установки або на частоти її гармонік так, щоб можна було впевнено зафіксувати відгук у центрі екрану (по осі частот) аналізатора спектра Час аналізу (розгортки) було встановлено 10 с

Фіксувалися свідчення аналізатора спектра Ро (в дВВт) Розраховувалася потужність в точці прийому за формулою:

де Ро – потужність аналізатора спектра, дВВт

f-частота вимірювання, ГГц

Таблиця 4 Вимірювання потужності для мікрохвильової печі СВЧ Samsung G2712NR

Snp – ефективна площа вимірювальної антени на частоті вимірювання, м

for microwave oven Samsung G2712NR

а – загасання кабелю вимірювальної антени на частоті вимірювання

Для діапазону частот 0,01-8,3 ГГц схема проведення вимірювань наведена на малюнку 1

III                                     Висновок

Таким чином, в роботі наведені дослідження ефективної потужності випромінювання стільникових телефонів і мікрохвильових печей, виміряна залежність ефективної потужності з оптично прозорим пристроєм і без оптично прозорого пристрою, виміряли потужність СВЧ мікрохвильової печі з зміною азимутального кута Експериментальні результати дозволили виявити шляхи захисту від ефективної потужності стільникових телефонів і мікрохвильових печей людини в побутових умовах Робота виконана в рамках науково-технічної програми Республіки Білорусь «Розробити і виготовити прилади для наукових досліджень»

IV                              Список літератури

[1] гост 16842 Радіоперешкоди індустріальні Методи випробувань джерел індустріальних радіоперешкод

[2] В А Богуш, Т В Борботько, А В Гусинський,

Л М Линьков, А А Тамела «Електромагнітні випромінювання Методи і засоби захисту » 2003

Таблиця 2 Результати калібрування іізмеренія потужності для мікрохвильової печі СВЧ SamsungCompact RE-200D:

Table 2 Results of calibration and power measurement for microwave oven Samsung Compact RE-200D:

F, ГГц

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

PsFQ, mW

32,5

34,4

32,77

35,4

48,6

Рас, mkW

23,8

66,8

154,8

1330

1652

Κ-10 · , раз

0,73

1,94

4,72

37,57

33,99

^3ώώι

0,07

0,066

0,064

0,059

0,055

α, раз

0,9

0,7

0,8

0,9

0,7

Рі, , W

8,28-

8,1-10·

25,8-

48,2-10

16,0-

10·“

10

10·“

•6

10·=·

Ррасч, dBpW

68,75

68,77

61,72

106,5

34,52

F, ГГц

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

PsFQ, mW

32,8

39,3

40,9

21,2

21,16

Рас, mkW

1016

700

1551

1004

152

Κ-10 · , раз

30,96

17,81

37,92

47,36

7,18

23ώώ, Μ

0,05

0,044

0,037

0,032

0,018

α, раз

0,9

0,6

0,7

0,8

0,7

Рі, , W

1,362-

1,48-

3,95-

10,0-

4,47-

10·“

10·“

10·=·

10·&quot

10“

Ррасч, dBpW

64,06

59,20

29,85

92,54

76,90

Таблиця 3 Вимірювання потужності із зміною азимутального кута випромінювання мікрохвильової печі СВЧ Samsung Compact RE-200D

Table 3 Power measurement with changing radiation horizontal angle for microwave oven Samsung Compact RE-200D

Частоти,

ГГц

Потужність

Азимутальний кут, від 0 ° до 360 °

45°

90°

2,5

Різ », W

48,2-10“

120,0-10“

СО

е

про

σ

2,5

Ррасч, dBpW

106,5

110,47

99,59

5,0

Рі, , W

10-10·

Про

см

5,77-10·&quot

5,0

Ррасч, dBpW

92,54

85,93

40,16

5,55

Рі, , W

3,52-10·’

3,52-10·’

6,92-10“

5,55

Ррасч, dBpW

125,54

125,54

118,48

135°

180°

225°

270°

315°

7,89 Ю’

17,46-10·“

7,89-10“

46,0-10“

120,0-10“

98,65

102,1

98,65

106,3

110,47

8,26-10·&quot

8,26-10·&quot

2,017-10·“

652-10·&quot

ь

зі

см

51,71

51,71

75,59

70,69

85,93

13,45-10“

1,96-10·“

6,92-10“

13,45-10“

3,52-10·’

121,37

113,0

118,48

121,37

125,54

Table 4 Power measurement

F, ГГц

1,334

1,883

2,431

2,856

P 3 без оптично прозорого пристрою, mkW

166

104,4

42,7

121,35

Р з з оптично прозорим пристроєм, mkW

29,2

18,85

8,5

17,25

До Ю “, раз

1,34

3,33

21,15

35,78

23ώώ

0,068

0,065

0,062

0,057

а, раз

0,8

0,075

0,085

0,8

Ррасч без оптично прозорого пристрою, dBpW

122,03

129,14

118,7

112,25

Ррасч з оптично прозорим пристроєм, dBpW

114,48

121,71

111,69

103,77

F, ГГц

3,28

4,356

5,43

Р з без оптично прозорого пристрою, mkW

200

208

216

Р з з оптично прозорим пристроєм, mkW

26

16,92

7,84

До Ю “, раз

32,48

27,52

27,16

Зефф, М

0,0525

0,0405

0,027

а, раз

0,8

0,065

0,8

Ррасч без оптично прозорого пристрою, dBpW

115,68

128,81

118,28

Ррасч з оптично прозорим пристроєм, dBpW

106,82

117,91

103,88

MEASUREMENT OF MOBILE PHONE AND MICROWAVE OVEN EFFECTIVE RADIATION

Ruhovec O V, DzisiakA B, GusinskiyA V

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics,

Minsk, 220013, Belarus Ph:+375 17 293-8496, e-mail: wsertum@yandexRu, http://wwwmwmlabcom

Abstract – The investigation of mobile phone and microwave oven effective radiation power within 0,01 – 8,3 GHz is carried out

II                                        Main Part

In order to measure effective radiation power of the device, we have conducted the test in the special measuring room, according with ГОСТ 16842, using substitution method

Generator flow chart is shown in figure 1

The measuring place was calibrated for frequency band 0,01-8,3 GHz for horizontal and vertical polarization waves The value of effective radiation power of mobile phone (Sony Ericsson K500, Sony Ericsson T610, Alcatel 511, Samsung N500) was determined according with formula (1) and for microwave oven – according with formula (2)

The calibration and experimental measuring results are presented in tables

III                                       Conclusion

Presented in this paper are the results of measurement of mobile phone and microwave oven effective radiation power The experimental results allow us to find new ways of Human protection from mobile phone and microwave oven radiation in standard conditions

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р