Для вимірювання струму, поточного в електричному ланцюзі, вимірювальний прилад РА включають послідовно (рис 4), тобто в розрив ланцюга, щоб через прилад йшов весь вимірюваний струм При цьому треба памятати, що вимірюваний струм не повинен перевищувати струму повного відхилення стрілки вимірювального приладу I », інакше стрілка буде« зашкалювати », вимірювання стануть неможливими м навіть небезпечними – вимірювальний механізм ірібора може вийти з ладу

Для вимірювання струму, що перевищує струм 1Л приладу, паралельно йому включають резистор Rm (Рис 5) У цьому випадку вимірюваний струм йде не тільки через вимірювальний прилад РА, наприклад мікроамперметр, а й через резистор Rm* Званий в даному випадку шунтом, причому частка струму, що протікає через нього, тим більше, чим менше його опір в порівнянні з опором рамки приладу RH У результаті струм через вимірювальний прилад зменшується і стрілка приладу відхиляється на менший кут

Опір шунта Rm, Залежне від обраного межі вимірювання та параметрів вимірювального приладу, розраховують за формулою

Рис: 6 Принципова схема трьох * граничного вимірювача струму з універсальним шунтом

де Ιπ – Обраний межа вимірювання Електричні величини, підставляються & у формулу, повинні бути виражені в вольтах (В), амперах (А) і Омаха (Ом)

Припустимо, є мікроамперметр М24 з такими (округленням дляупрощенія розрахунку) параметрами 1і= 100 мкА (0,0001 A), RH= 1000 Ом Яке повинне бути опір шунта, щоб таким приладом можна було вимірювати струми до 1000 мА (0,1 А)

Рис 5 Вимірювальний прилад з шунтом

Щоб за допомогою одного і того ж мнкроамперметра можна було вимірювати струми, що розрізняються в сотні і тисячі разів, до нього треба підключати шунти різних опорів (точніше, прилад до різних шунтах, так як перший ь ланцюг повинен включатися шунт, а до нього вже підключатися вимірювальний * лрібор, а не навпаки) Вийде багатограничний вимірювач струму

Для перетворення мікроамперметра в багатограничний вимірювач струму частіше використовують не окремі шунти, а один спільний ступінчастий шунт з відводами Такий шунт називають універсальним

Можлива схема трехпредельного вимірювача струму з універсальним шунтом зображена на рис 6 Універсальний шунт Rm утворений резисторами Ruii – КШЗ, зєднаними між собою послідовно Перехід з одного межі вимірювань на інший здійснюється перемикачем SA Його положення «Ιπΐ> відповідає першому, найменшому межі вимірювань, «1п2»- Друга,« 1ПЗ »- третя, найбільшій межі вимірювань Прилад включають в ланцюг вимірюваного струму за допомогою Шупова, що підключаються до затискачів «1х»

Резистори, складові універсальний шунт, можна розрахувати так, щоб другий межа вимірювань був у 10 разів більше перших межі, третій-в 10 разів більше другого і т д У цьому випадку відлік вимірюваних струмів · ведуть по одній, загальною для всіх меж шкалою Змінюється тільки ціна її поділів відповідно до встановленого межею вимірювань

Припустимо, у вимірювачі струму, виконаному за схемою, показаної на рис застосований мікроамперметр з тими ж параметрами (1І= Ю0 мкА, RH= 1000 Ом), що і в попередньому прикладі Прилад повинен бути розрахований на вимірювання-струмів: на першому межі («Ιπι ») – до 1 мА, нм другому (« 1П2 ») – до 10 мА, на третьому (« 1пз ») – до 100 мА

Спочатку розраховують загальний опір шунта, відповідне першому межі вимірювань Роблять це за вищенаведеною формулою Для нашого прикладу повний опір універсального шунта

Для спрощення розрахунку загальний опір шунта можна округлити до 110 Ом Після цього розраховують опір резисторів, складових йпунт, починаючи з резистора найбільшої межі вимірювань:

У такому ж порядку можна розрахувати шунт на інші межі вимірювань, я також на будь-яке їх число і для приладів з іншими значеннями параметрів V і RH Опір універсального шунта, як би точно він не був розрахований, при калібруванні приладу обовязково доводиться підганяти під вибрані межі вимірювань

Принципово так само працюють і вимірювачі змінного струму, виконані на базі приладів магнітоелектричної системи, тільки в них змінний струм попередньо випрямляється

Радіоаматорові, особливо початківцю, дуже рідко доводиться стикатися з необхідністю вимірювання змінного струму, тому цей вид вимірювань і не передбачений в приладах описуваної лабораторії

Джерело: Борисов В Г, Фролов В В, Вимірювальна лабораторія початківця радіоаматора – 3-е изд, Стереотип – М: Радіо і звязок, 1995 – 144 с, Мул – (Масова радіобібліотека Вип 1213)