На рис 93 показаний АЦП ADC0816/17 з внутрішнім 16-канальним мультиплексором (комутатором), розроблений для застосування в системах сбораданних У табл 92 представлені коди вибору каналу мультиплексора, а на рис 94 – часові діаграми роботи АЦП На додаток до стандартного Восьмирозрядних АЦП послідовних наближень ІС цього типу містять також 16-канальний аналоговий мультиплексор (див главу 2) з чотирирозрядний адресним входом і регістром для запамятовування адреси Таким чином, дана мікросхема містить основні елементи, необхідні для створення системи збору даних, що володіє Восьмирозрядних точністю і середньою продуктивністю

ADC0816/17 аналогічна за своїми параметрами іншим мікросхемам АЦП, використовуваним в системах збору даних, проте володіє доступними ззовні виходом внутрішнього мультиплексора і входом компаратора АЦП Ця особливість корисна при спільній роботі з АЦП схем, обробних сигнали Крім цього такі ІС мають додатковий (що розширює) керуючий вхід,

Рис 93 Восьмизарядний АЦП ADC0816/17 з внутрішнім 16-канальним мультиплексором

позволяюща збільшувати число мультиплексорів і відповідно вхідних каналів ІС ADC0816 аналогічна ADC0817 у всьому, крім точності ADC0816 – більш точний прилад, загальна нерегульована помилка складає ± 05 МДР (молодшого довічного розряду) ІС ADC0817 має загальну нерегульовану помилку, рівну 1 МДР, і, як наслідок, меншу вартість (Див «National Semiconductor-, Application Note 256, pp 590,591)

Таблиця 92 Коди вибору каналу мультиплексора

Аналого-цифрове перетворення відносних величин

На рис 95 представлена ​​схема включення ИС ADC0816/17 для аналого-цифрово-го перетворення відносних величин сигналів Так як обидва висновки резистивної многозвенной ланцюга сходового типу (резистивної «Драбини») 256R мають зовнішній доступ (див рис 93), такі ІС ідеальні для використання спільно з датчиками відносних величин, у яких вихідний сигнал пропорційний деякої певної опорної величині Важливим тут є не абсолютне значення вихідного сигналу датчика, а його відносне значення в порівнянні з опорної величиною Основна перевага цього датчика полягає в тому, що йому не потрібно джерело високоточного опорного напруги, однак він повинен мати дуже малий рівень шумів, так як викиди напруги в процесі перетворення можуть привести до спотворення результату На схемі (рис 95) як опорного використовується напруга джерела живлення 5 В, що виключає необ-дімостьдополнітельного зовнішнього істочнікаопорного напруги На платедол-винні бути передбачені окремі друковані провідники як для подачі напруги живлення +5 В, так і роздільного заземлення ланцюгів опорного і живлячої напруг (Див «National Semiconductor», Application Note 258,1994, p 592)

Рис 94 Тимчасові діаграми роботи АЦП

Рис 95 Схема включення ІС ADC0816/17 як АЦП відносних величин

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)